2022. GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 22. izlaidums.

Otrā rinda no kreisās puses: Adrians Aivars Smilškalns (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Spurķe (kokles spēle), Niklāvs Rubaņiks (saksofona spēle), Lelde Folkmane (klavierspēle 30V), Līva Brazauska (saksofona spēle), Elija Gabuža (vizuāli plastiskā māksla), Madara Muceniece (vizuāli plastiskā māksla), Patrīcija Felicita Pavāre (vijoles spēle).

Pirmā rinda no kreisās: Roberts Kuprinskis (vizuāli plastiskā māksla), Marks Adrians Lapa (sitaminstrumentu spēle), Keita Daniela Cīrule (flautas spēle), Madara Klauģe (vijoles spēle), Kristīne Baltruma (kokles spēle), Lība Škrjaba (vizuāli plastiskā māksla), Emīlija Bračka (vijoles spēle), Markuss Miklaševičs (klavierspēle).

Fotogrāfijā iztrūkst Zane Strazda (30V vizuāli plastiskā māksla).

Foto: Iveta Grīnfelde

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu diplomdarbi:

“Kalnu gleznojumi” (autors Roberts Kuprinskis, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: Seši gleznojumi akvareļa tehnikā

“Ananāss” (autors Adrians Aivars Smilškalns, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: trīs ananāsu gleznojumi – klusā daba, popart stils un punktošanas tehnika. Darba papildinājums – ar paša gleznām apdrukāti džemperi.

“Pārliecība” (autore Madara Muceniece, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: triptihs. Trīs leopardu gleznojumi akvareļa tehnikā. Darba papildinājums – ar savu gleznu apdrukāts džemperis.

“Spogulīt, spogulīt” (autore Elija Gabuža, diplomdarba vadītājs Kārlis Ulmanis)
Īss apraksts: lielformāta krāsu injekciju glezna burbuļplēvē – ģimene.

“Citā pasaulē” (autore Lība Škrjaba, diplomdarba vadītāja Iveta Grīnfelde)
Īss apraksts: cikls no pieciem zīmējumiem, kas veikti ar dažāda biezuma rapidogrāfiem.

“Kāršu sapņi” (autore Elīza Saule Jansone, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: četri akvareļu gleznojumi

“Glandula mammae” (autore Zane Strazda, diplomdarba vadītāja Ligita Ose)
Īss apraksts: krūšu atlējums ģipsī ar stikla mozaīku.

Foto no diplomdarbu aizstāvēšanas:

 

Visas izlaiduma bildes:

« gada 3 »