2021.GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 21. izlaidums.

No kreisās: Aksels Neimanis (čella spēle), Enija Zagorska (vizuāli plastiskā māksla), Agne Banga (vizuāli plastiskā māksla), Arvis Siliņš (vizuāli plastiskā māksla), Rasa Rušmane (kokles spēle), Mareks Neverauskis (klavierspēle), Renārs Neverauskis (klavierspēle), Patriks Sproģis (sitamo instrumentu spēle), Adrians Putnieks (vizuāli plastiskā māksla).

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu diplomdarbi:

“Esamība”” (autore Enija Zagorska, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: gleznu diptihs

“Baismīgi bērnības tēli” (autors Arvis Siliņš, diplomdarba vadītāja Iveta Bērziņa)
Īss apraksts: triptihs zīmēšanas tehnikā.

“Putnu mājas” (autors Adrians Putnieks, diplomdarba vadītāja Ligita Ose)
Īss apraksts: stikla objekts

“Masking” (autore Agnese Banga, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: komikss

Foto: Iveta Bērziņa