2020. GADA IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 20.izlaidums.

Otrā rinda no kreisās puses: Jānis Kristiāns Saule (sitaminstrumentu spēle), Artūrs Ivaškevičs (vizuāli plastiskā māksla), Jānis Bramans (trompetes spēle), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (trompetes spēle), Rūdolfs Brazauskis (trompetes spēle), Gustavs Jaunzemis (vijoles spēle), Kristers Balcers (vizuāli plastiskā māksla), Roberts Caune (vizuāli plastiskā māksla).

Pirmā rinda no  kreisās: Jūlija Djačenko (klavierspēle programmā 30V – paralēli mācībām vidusskolā), Zanda Zaķe (klavierspēle), Elizabete Batņa (kokles spēle), Elīza Saule Jansone (vizuāli plastiskā māksla), Liāna Dukāte (vizuāli plastiskā māksla), Anastasija Kovaļkova (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Zaiceva (vizuāli plastiskā māksla)

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu diplomdarbi:

“Stikla pulksteņi” (autors Kristers Balcers, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: trīs stikla pulksteņu komplekts ar vienotu kompozīciju

“Cēlais zirgs” (autore Liāna Dukāte, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: stikla gaismas objekts ar cilni

“Apgaismojums” (autors Roberts Caune, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: gaismas ķermenis – sienas lampa, kas veidots kā basketbola grozs, metāla stīpai stiprinot stikla gabaliņus

“Haosa elpa” (autors Artūrs Ivaškēvičs, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: grafikā veidots triptihs ar lauvas tēlu

“Ceļojuma iespaidi” (autore Elīza Zaiceva, diplomdarba vadītāja Antra Gustsone)
Īss apraksts: triptihs – ciļņi akmens masā

“Kāršu sapņi” (autore Elīza Saule Jansone, diplomdarba vadītāja Anda Sproģe)
Īss apraksts: četri akvareļu gleznojumi

“Vecmāmiņa” (autore Anastasija Kovaļkova, diplomdarba vadītāja Iveta Bērziņa)
Īss apraksts: ar zīmuli līmēts triptihs  – vecmāmiņas dažāda vecuma trīs portreti

Diplomdarbu aizstāvēšana 2020.gadā notika neierastos apstākļos – attālināti. Foto ar audzēkņu diplomdarbu aizstāvēšanas: Iveta Bērziņa