2019. GADA IZLAIDUMS

 

2019. gada izlaidums:

1.rinda no kreisās:

Anete Paula Kriņicka (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Līva Vētra (vizuāli plastiskā māksla), Laura Rozenberga (klavierspēle), Sabīne Kokina (vijoles spēle), Marta Zirnīte (akordeona spēle), Kristaps Bračka (klarnetes spēle), Artūrs Siliņš (vizuāli plastiskā māksla), Rihards Vētra (vizuāli plastiskā māksla), Denija Zilgalve (vijoles spēle), Krista Kanopa (vijoles spēle), Lelde Libere (vijoles spēle), Paula Zirnīte (flautas spēle) un Una Izāka (vijoles spēle)

Četru Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventu diplomdarbi:

“Stikla ainavas” (autore Elīza Līva Vētra, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: Starp divām 30×30 cm lielām stikla plaknēm  veidotas dabas ainavas no dažādas krāsas folija. Ainavas ir autores dabā un iztēlē piedzīvotās refleksijas, kā arī  tapušas, iedvesmojoties no  ainavu māksliniekiem.  Kopumā tika radītas trīs stikla ainavas, kuras eksponētas uz melna fona – plaukta, kas papildinās Elīzas istabas interjeru.

“Negaidītā līdaka” (autors Rihards Vētra, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: stikla cilnis veidots, kausējot dažādu zaļu nokrāsu stiklu. Ideja par līdaku autoram radās, atsaucot atmiņā bērnībā piedzīvoto makšķerēšanu, kad gandrīz izdevās noķert milzīgu zivi. Tomēr tā izbēga, pārlaužot makšķeri un saplēšot makšķerauklu. Zaudējuma rūgtums bija iedvesma mākslas darbam.

“Fantastiskie putni” (autore Anete Paula Kriņicka, diplomdarba vadītāja Antra Gustsone)
Īss apraksts: “Fantastiskie putni” ir četri lielformāta zīda gleznojumi, kuru krāsu noskaņas simboliski attēlo četrus gadalaikus. Putni ir autores fantāzijas augļi.

“Miers pasaulē” (autors Artūrs Siliņš, diplomdarba vadītāja Gita Ose)
Īss apraksts: 1000 gabaliņu puzlē “Miers pasaulē” attēloti labie un ļaunie tēli, kas konfliktē, bet tomēr spēj vienoties un rast mieru pasaulē. Darbs veidots pakāpeniski zīmējot aizvien vairāk tēlu, krāsojot tos ar zīmuļiem un flomasteriem. Autors pats veicis darba digitālo apstrādi pirms nodevis failu puzles ražotājiem.

 

FOTO no diplomdarbu aizstāvēšanas 2019.gada 5.jūnijā (autore Iveta Bērziņa)