MĀKSLA

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā. Mūzikas skola dibināta 1996.gadā. Mākslas joma skolai tika pievienota 2005.gadā.

Skolā darbojas divas akreditētas vizuāli plastiskās mākslas programmas apakšprogrammas – gan 20V, gan 30V programmas, kas nozīmē, ka mākslu var apgūt gan standarta mākslas skolas programmā, sākot no 1. klases, gan arī jaunieši – paralēli mācībām vispārizglītojošajā vidusskolā (no 10.klases). Mākslas programmā skolas audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un darbu materiālā, tekstilu, grafiku, veidošanu, stikla apstrādi, kā arī mākslas vēsturi. Audzēkņu darbi regulāri tiek izstādīti dažādās tematiskajās izstādēs.

Pēc veiksmīgas skolas absolvēšanas, audzēkņiem tiek izsniegts dokuments par apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā, kas ļauj turpināt mācības mākslas koledžās un  vidusskolās.

Atbildēt