LEPOJAMIES!

134106__563a6391f1ca3-jpgLatvijas 98.jubilejai veltītajā svētku pasākumā Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola šogad pasniedza Vecumnieku novada Domes Goda rakstus un Atzinības rakstus.

Apbalvojumi tiek pasniegti, lai izteiktu atzinību par nozīmīgu ieguldījumu kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās.

Lepojamies, ka starp godinātajiem ļaudīm ir mūsējie – apbalvojums “Vecumnieku novada Domes Goda raksts” piešķirts Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Taustiņinstrumentu spēles programmas vadītājai un klavierspēles skolotājai Līgai Opincānei par radošu un profesionālu darbu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada atpazīstamību, bet Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas remontstrādniekam Agnim Mačukānam piešķirts apbalvojums  “Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par apzinīgu un godprātīgu darbu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.

  1. Zuikas fotogrāfijas no pasākuma skatāmas novada domes mājas lapā. Saite uz galeriju – šeit.