LEPOJAMIES

FOTO: A.Zuika

Vecumnieku novada Domes Goda rakstu saņēmēji – Anda Sproģe un Aigars Dziļums, un Gada cilvēks 2018 – Iveta Lavrinoviča. Lepojamies!