LEPOJAMIES!

Mums ir varens koklētāju ansamblis!

Koklētāju ansambļa “Skandīne” jaunākais sastāvs ar grupā augstāko punktu skaitu Dziesmu svētku repertuāra pārbaudes skatē ieguvuši I pakāpes diplomu un stabilu ceļa zīmi uz Dziesmu un deju svētkiem!

Svētkiem gatavojas apmēram 500 koklētāji no 68 ansambļiem.

Te neliels ieskats no pirmās skates dienas un koklētāju ansambļa uzstāšanās.

Paldies koklētājām un skolotājai Kristīnei Jeronovičai!

Foto: Aivars Liepiņš