LEPNUMA ĀBOLI UN DIPLOMI SADALĪTI!

31.maijā skolā izskanēja koncerts, audzēkņu un skolotāju godināšanas pasākums “Mēs lepojamies”. Vēl šodien skolas gaiteņos smaržo ziedi un gaisā virmo emocijas kā sastingušas, kā gribētu vēl uzkavēties, vēl izbaudīt mirkli.
Skolā ražas laiks ir maijā. Nevis rudenī kā dabā ierasts. Tāpēc ābeļu ziedēšanas laikā mēs drošu sirdi svinējām darba augļus un dāvājām ābolus! Balvu “Lepnuma ābols” (māksliniece-skolotāja Antra Gustsone) saņēma skolotāji, kas šajā mācību gadā daudzinājuši skolas vārdu un devuši iespēju lepoties ar viņu audzēkņu panākumiem!
Audzēkņi augstus mērķus, uzvaras konkursos, skatēs sasniedz tikai tandēmā ar skolotāju, tikai tad, ja audzēknis un skolotājs ir kā ābola divas pusītes! 
Tāpat svētku reizē tika sumināti visi audzēkņi, kas popularizējuši Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vārdu, kā arī audzēkņi, kuru centību un mācību sasniegumus novērtējam īpaši!
Paldies visiem! 

Jauno mācību gadu visi atkal iesāks kā pumpuriņi, tad uzplauks, bet maijā jau atkal baudīsim augļus!