LAUREĀTI MĀKSLAS KONKURSĀ

Sasniegumi mākslas programmas audzēkņiem V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” Ilūkstē.

Par mākslas programmas tradīciju katru gadu kļuvusi dalība konkursā “Skani, tēvu zeme!”. Vienmēr šī dalība vainagojusies ar augstiem panākumiem un godalgotām vietām. Arī šogad Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sevi parādījuši godam!

Jau piekto gadu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola rīkoja Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme!” Konkursa mērķi ir apzināt un iekļaut repertuārā sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmas, sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt interesi un mīlestību par dzimto vietu, iesaistīt bērnus un jauniešus apkārtējās vides iepazīšanā un apzināt sava novada dabas bagātības, veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, veicināt sadarbību starp Sēlijas, Latgales novadu un Lietuvas mūzikas un mākslas skolām.

Konkurss notiek divās kategorijās – „Mūzika” un „Māksla”. Vizuālās mākslas kategorijā šogad piedalījās 18 mūzikas un mākslas skolas (Baltinavas, Dagdas, Naujenes, Kalkūnu, Ludzas, Madlienas, Viesītes, Salas, Svētes, Zilupes, Varakļānu, Špoģu, Vecumnieku, Ilūkstes, Līvānu, Kārsavas, Engures, Preiļu) ar 172 izteiksmīgiem autordarbiem trijās vecuma kategorijās un trijos tehnikas veidos: „zīmējums/grafika”,  „gleznojums”, „autortehnika/aplikācija”.

Agnese Banga “Zirnekļa uzbrukums”

Arvis Siliņš “Muša acī”

Aivars Adrians Smilškalns “Rīta Rasa”

Žūrijas komisijas sastāvā darbojās Baiba Priedīte (māksliniece, Daugavpils M. Rotko centra mācību projektu vadītāja), Zane Melāne (M. Rotko centra Galvenā krājuma glabātāja) un Svetlana Trušele (grafiķe, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas skolotāja). Autoru darbos tika vērtēta atbilstība konkursa tēmai, radošā ideja, kvalitatīvs mākslinieciskais izpildījums. Katrs iesūtītais darbs bija ar mīlestību, savu stāstu veidots, kas tika pozitīvi atzīmēts no žūrijas puses. Darbu izvērtēšana notika ļoti skrupulozi, lai no lielā klāsta izvēlētos labākos un interesantākos gan stāstā, gan izpildījumā.

Mūsu audzēkņu rezultāti:

Agnese Banga (7.kl) – gleznojums “Zirnekļa uzbrukums” – ATZINĪBA

Aivars Adrians Smilškalns (6.kl.) – gleznojums “Rīta rasa” – III vieta

Arvis Siliņš ( 7.kl.) – gleznojums “Muša acī” – II vieta.

Laureātu darbus varēs apskatīt ceļojošā izstādē, kas sāksies Ilūkstē un apceļos Sēlijas un Latgales Mūzikas un mākslas skolas gada garumā.Mēs varam lepoties ar jaunās paaudzes patriotismu un savas zemes mīlestību, kas jūtama katrā konkursa darbā.

Skolotāja Anda Sproģe