LATVIJĀ UN VECUMNIEKOS IEPOGĀTI

Ar pedagogu un audzēkņu koncertu, mākslinieces no Rundāles novada Īras Rozentāles gleznu izstādi un grāmatas «Vecumnieku ļaudis» atvēršanu Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā 15. novembrī tika atzīmēta Latvijas 100. dzimšanas diena.

 – te Žannas Zālītes fotosajūtas no pasākuma