KONTAKTI

ADRESE:
Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,  LV-3933

DIREKTORE

Iveta Lavrinoviča
tālr. 639 76386    fakss/tālr. 639 76384    mob. 20038615
e-pasts  vecumnieki.mms@bauskasnovads.lv, iveta.lavrinovica@bauskasnovads.lv

MŪZIKAS PROGRAMMA
direktora vietniece:  Solvita Loka
tālr.  639 76384   mob. 26124012
 

MĀKSLAS  PROGRAMMA
direktora vietniece: Anda Sproģe
tālr.  639 76384    mob. 26411529

KOMUNIKĀCIJAS SPECIĀLISTE, LIETVEDE: Zane Onkele
mob.
29556280, e-pasts: zane.onkele@bauskasnovads.lv

DEŽURANTI
mob. 20038614


SKOLAS ADRESE

 Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV – 3933

REKVIZĪTI NORĒĶINIEM

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
NORĒĶINA KONTS :LV50TREL9802589008000
BANKA:VALSTS KASE
BANKAS BIC:TRELLV22

 


Mazs špikerītis, ko ievērot, rakstot vēstules.


Atbildēt