KLARNETISTU SNIEGUMS VALSTS KONKURSA FINĀLĀ

Valsts konkursa fināla pēdējā diena!
Pateicamies klarnetistu komandai Martai Jansonei un Valtam Onkelim par godprātīgu un labi paveiktu darbu!
 
Lepojamies ar katru no jums!
 
Skolotājai Ilvai Ešenvaldei šis konkurss kā ugunskristības skolotājas statusā! Tā turpināt!
Paldies koncertmeistaram Edijam Strušelam par atbalstošu plecu!