“KARUSEĻA” AUDZĒKŅU VECĀKU SAPULCE

Vecāku sapulce pirmsskolas izglītības programmas “Karuselis” audzēkņu vecākiem

24.septembrī pl. 18.30 Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 14.kabinetā.

Uz tikšanos!