KARJERDIENAS MŪZIĶIEM UN MĀKSLINIEKIEM

Nedēļā no 4. līdz 8. aprīlim Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā notika karjeras izglītības dienas.

Kādas ir iespējas pēc mūzikas un mākslas skolas absolvēšanas un ko piedāvā Latvijas profesionālās mākslas un mūzikas vidusskolas – to visu varēja dzirdēt un uzzināt mūsu skolas vecāko klašu audzēkņi tiekoties ar pasākuma viesiem.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi, sekojot līdzi vērienīgai un izsmeļošai prezentācijai, iepazinās ar PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītības programmām, mācību priekšmetu uzdevumiem un specifiku. Par to aizraujoši stāstīja Apģērbu dizaina 4. kursa audzēkne Letīcija Orlova, Formas dizaina 3. kursa audzēkne Emīlija Kļaviņa un mūsu mākslas programmas absolvente, tagad Reklāmas dizaina 4. kursa audzēkne Katrīna Lavrinoviča. Audzēkņi uzzināja kādas datorprogrammas tiek apgūtas mācību procesā un cik tām ir liela loma programmas apguvē. Tāpat tika uzsvērts, ka vienlīdz svarīgi mācību priekšmeti ir gleznošana, kompozīcija un īpaši – zīmēšana.  Bez mācību tēmas, sarunās tika stāstīts arī par skolas dzīvi, par pusdienu tradīcijām, par iemīļotākajiem lielveikaliem skolas tuvumā.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu pārstāvēja Ketrīna Medne. Interesanti, ka Ketrīna absolvējusi mūsu skolas čella spēles programmu. Kopš mazotnes viņu ļoti aizrāvušas multiplikācijas filmas, tāpēc viņa izvēlējusies šajā skolā animācijas programmu, pirms tam pusgadu apmeklējot sagatavošanas konsultācijas.

Uz mūzikas programmu audzēkņu karjeras dienu bija ieradušies trīs mūsu skolas absolventi  – topošā čella spēles skolotāja, J. Vītola Mūzikas akadēmijas 4. kursa studente Silva Kampa, Jāz. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas 3. kursa audzēkne Laura Rozenberga, PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas vijoles spēles 1. kursa audzēknis Gustavs Jaunzemis. Džeza mūzikas virzienu pārstāvēja Henrijs Brants, kurš bieži ierodas Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā uz jauniešu simfoniskā orķestra “Draugi” kopmēģinājumiem. Henrijs mācās Jāz. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas džeza nodaļas klavierspēles programmas 2. kursā.

  

Pie tējas tases sarunas raisījās līdz pat vēlam vakaram. Sarunā atklājās, ka neskatoties uz dažādo ceļu līdz lēmuma pieņemšanai trupināt mūzikas apguvi, visi ir gandarīti par izvēli un neko nenožēlo. Viesi īpaši uzsvēra cik ļoti viņus pārsteidza draudzīgā un iekļaujošā skolas vide, atvērtie, radošie, saprotoši, bet tajā pašā laikā arī prasīgie pedagogi.

Mūsu skolas skolotāja Lelde Lapsa stāstīja savas atmiņas par pavadīto laiku mūzikas vidusskolā un tagad būdama arī skolotāja Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā, gan koncertmeistare J.Vītola Mūzikas akadēmijā vērsa uzmanību, ka no pedagoga viedokļa galvenā prioritāte ir darba spējas un attieksme pret mācībām, īpaši mūzikas priekšmetos. Mūsu skolas absolvente Elizabete Batņa mācās padziļinātajā mūzikas programmā. Viņa gatavojas turpināt mūzikas ceļu un Elizabetes stāsts bija par to kā pēc kokles spēles apguves nonāca pie secinājuma, ka vēlas mācīties mūzikas vidusskolas teorijas nodaļā.

Abās karjeras dienās pastiprinātu interesi izraisīja jautājumi par stipendiju, tās apmēru un draudiem to pazaudēt, par “jauniņo” iesvētībām, par dzīvi kopmītnēs un tml. Bet galvenais ko vairākkārt uzsvēra visi topošie mūziķi un mākslinieki – nevajag baidīties, vajag piepildīt savus sapņus, ja jūti, ka mūzika vai mākslas ir iemantojusi vietu tavā sirdī.