JAUTRĪBA UN PRĀTA TRENIŅŠ ERUDĪCIJAS SPĒLĒ “RIČU-RAČU”

Tradicionāli marta sākumā piektdienā pirms brīvlaika kopā pulcējas Mākslas un Mūzikas programmas 5. – 8.klašu audzēkņi, lai parādītu savas zināšanas un spējas erudīcijas spēlē "Riču – raču".

Kopumā uz spēli bija ieradušies 32 audzēkņi. Pieteicās pieci kapteiņi, kuri izsauca sev komandas dalībniekus, kurā bija jābūt gan mākslas gan mūzikas pārstāvjiem.

Tika izdomāti un uzzīmēti komandu nosaukumi:

  • Rozie Krampji (starp citu, vienīgā zēnu komanda)
  • Maigums (zefīriņi)
  • Niknie Smurfi
  • Tortillja ar kolu
  • Melnās zeķes (fake)

Uz spēle varēja sākties pēc tradicionālajiem noteikumiem – pirmo gājienu izdara tā komanda, kura uzmet kauliņu “viens” vai “seši”.

Spēles laukums bija veidots no zaļiem un dzelteniem aplīšiem. Ja komandas spēlētājs uzkāpj uz zaļā lauciņa, tad saņem jautājumu no mūzikas literatūras teorijas, ko sagatavoja direktore Iveta Lavrinoviča, bet ja uz dzeltenā, tad jautājums no mākslas vēstures, ko uzdeva skolotāja Anda Sproģe.

Jāpiemin, ka šī bija garākā "Riču – raču" spēle vēsturē, kas atraisīja gan audzēkņu prātus, gan emocijas.

Apsveicam uzvarētāju komandu “Melnas zeķes. (Fake)”! Lielu lomu nospēlēja ne tikai zināšanas, bet arī veiksme! Paldies visiem audzēkņiem par dalību! Uz tikšanos nākamajā gadā!
 

Mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe

FOTO: Iveta Bērziņa