IZSKAN FLAUTISTU UN KOKLĒTĀJU KONCERTS MAMMĀM UN TĒTIEM

es tevi pazinu mamma
naktī mēs peldējām jūrā
ienirām dziļi kā zivis
maigi kustinot spuras

es tevi pazinu tēti
gaismai pār ūdeņiem zibot
debesīs agri no rīta
es tevi mācīju lidot
/Inese Zandere/

Tā sirsnīgi un mīļi aizvadījām koncertu mammām un tētiem, omītēm un opīšiem – visiem tiem, kas ļauj saviem bērniem lidot un mācās to darīt arī paši!
Paldies flautas un kokles klases audzēkņi! Paldies skolotājām  – Kristīnei Jeronovičai, Zanei Jurēvicai un koncertmeistarei Līgai Opincānei.