IZMAIŅAS MĀCĪBU DARBĀ!

Pamatojoties  uz Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem un papildinājumiem, no 2020.gada 26. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim mācību process Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā tiek organizēts sekojoši:

  • Izglītību programmu apguve klātienē notiek tikai individuāli;
  • Mūzikas programmā grupu stundas notiek attālināti pēc veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām stundu sarakstā GRUPU STUNDU SARAKSTS 26.10. – 06.11.
  • Mākslas programmā grupu stundas notiek attālināti pēc esošā stundu saraksta;
  • Kolektīvās muzicēšanas stundas notiek klātienē pēc izveidota audzēkņu individuālā apmeklējuma grafika vai attālināti tiešsaistē;
  • Individuālās un grupu nodarbības klātienē vienlaikus drīkst apmeklēt izglītojamie no vienas mājsaimniecības (māsas, brāļi);
  • Interešu izglītības programmās grupu stundas ir atceltas;
  • Netiek organizēti pasākumi skolā un ārpusskolas;
  • Koplietošanas telpās jāievēro 2 metru distancēšanās. Ja tas nav iespējams, jālieto sejas maskas.

Veselību visiem!