INGAS JUROVAS “PASTAIGA” NOSLĒGUSIES

Šodien noslēdzām skaisto gleznotājas Ingas Jurovas izstādi “Pastaiga”.
Tikāmies ar pašu autori un jaunie mākslinieki burtiski “nobēra” gleznotāju ar jautājumiem!
Pēc gleznotājas stāstījuma gleznas citā gaismā ieraudzījām!
 
Autore: “Man ir neizsakāms prieks satikt jūs visus savā izstādē! Jūs esat tie, kas nākotnē būsiet galvenie mākslas un kultūras patērētāji un lietotāji! Vai varbūt paši būsiet mākslas radītāji!”
 
Anda Sproģe, paldies, ka turi rūpi, lai Vecumniekos var redzēt, piedzīvot un līdzpārdzīvot profesionālu mākslu!
Paldies mūziķiem par muzikālo ievadu un īsto noskaņu!
Foto: Iveta Grīnfelde