INFORMĀCIJA MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅIEM PAR I MĀCĪBU SEMESTRA NOSLĒGUMU

info_makslai_webZiemassvētku brīvdienas strauji tuvojas, bet līdz tam vēl daudz darbu jāpagūst paveikt.

Mākslas programmas audzēkņiem jāatceras, ka 12.decembrī gleznošanas nodarbību laikos notiks skates gleznošanā, kompozīcijā, grafikā, stiklā, veidošanā, darbā materiālā un mākslas vēsturē. 16.decembrī zīmēšanas nodarbību laikos notiks skate zīmēšanā.

Liecības Mākslas programmas audzēkņiem tiks izdotas 19.decembrī pulksten 15.00

Izturību un radošumu!