GRUPU STUNDAS SĀKSIES NĀKAMNEDĒĻ!

Grupu stundas mūzikas programmā (Mūzikas ābece, Mūzikas mācība, solfedžo, Mūzikas literatūra) sāksies no 9.septembra.

Grupu stundas mākslas programmā sāksies no 12. septembra!

Individuālās stundas organizējiet, lūdzu, sadarbībā ar specialitātes skolotājiem!

Uz tikšanos skolā!