FOTOATMIŅAS – LATVIJĀ IEPOGĀTI

Latvijas 100.dzimšanas diena godam nosvinēta! Aizvadītie svētki ir sildījuši un cēluši, devuši mācības un iedvesmu. Nekas jau nebeidzas, viss turpinās.
Lai svētku sajūta nenoplok tik ātri! Lai paliek sajūta, ka viss ir mūsu pašu rokās un ka 100 gadi ir tikai tāds sākums. Augam!

Foto no skolas pasākuma “Latvijā iepogāti”, kura laikā tika arī atvērta grāmata “Vecumnieku ļaudis” un atklāta gleznotājas Īras Rozentāles izstāde “Nepabeigtā simfonija”.
Foto: A. Ķienis

« gada 2 »