FLAUTU ZIEDONIS

Koncerts “Flautu ziedonis”.
Tik trausls un saulains, un ziedošs!
Paldies skolotājai ZaneI JurevicaI par audzēkņu iedvesmošanu un šodienas mirdzēšanu pavisam tiešā nozīmē 🙂
Paldies koncertmeistarei Līgai Opincānei par stabilu pleca sajūtu katram jaunajam māksliniekam!
Paldies audzēkņiem! Instrumenti šodien jūsu rokās patiešām ziedēja!
 
« gada 2 »