FLAUTAS PIESKANDINA VECUMNIEKUS

Foto autore: A. Čikule

Flautistu sadraudzības koncerts “Mana mīļā flauta” norisinās jau ceturto gadu. Līdz šim tajā muzicējuši Salaspils, Ropažu un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles audzēkņi un skolotājas. Šogad šim pulkam pievienojās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi, un pirmo reizi pie mums tika rīkots koncerts.

Tik daudz flautistu vienuviet Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zāle vēl nebija piedzīvojusi! Tie bija gandrīz 50 mūziķi, kas atskaņoja gan solo skaņdarbus, gan apvienojās dažādos ansambļos, kā arī muzicēja kopkorī.

“Aptaujājot audzēkņus par spilgtākajiem koncerta iespaidiem, visi kā viens minēja saspēli kopkorī. Ikdienā dzirdēt tik grandiozu flautu radītu skaņu nav iespējams, un būt daļai no priekšnesuma daudziem bija liels prieks un lepnums”, pēc koncerta stāsta Vecumnieku un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles skolotāja Zane Jurēvica. “Audzēkņiem šāds koncerts ir ļoti vērtīga pieredze – sirsnīgā atmosfērā uzstāties un dzirdēt muzicējam citus, smelties pieredzi, iepazīt jaunus, laikmetīgus flautas spēles paņēmienus, dzirdēt, kā var eksperimentēt ar flautas skaņu.”

Koncerta pirmsākumi un iedvesmas avots ir Ropažu, Salaspils Bauskas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotājas. Viņas ir draudzenes gan dzīvē, gan mūzikā.  Skolotājas Santa Grigorjeva, Madara Behmane un Zane Jurēvica visas ir arī profesionālas mūziķes un kopā muzicē ansamblī “Svīres”. Savulaik visas dziedājušas arī jauniešu korī “Kamēr…” “Svīres” ir īpašas – viņu muzicēšana vienlaikus ir laikmetīga un sirsnīgi vienkārša. Viņas izmanto gan balss, gan instrumenta tehniskās iespējas, mainot un dažādojot flautas skaņu. Ansambļa repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – gan tautas mūzika, gan klasiskā mūzika, populārās mūzikas apdares un oriģinālskaņdarbi. Savos priekšnesumos meitenes spēlē arī stabules, ģitāru, ukuleli, kokli,  dažādas perkusijas un citus mūzikas instrumentus.

Šī brīvā, laikmetīgā, drosmīgā pieeja flautas spēlei pielīp arī skolotāju audzēkņiem. To varēja dzirdēt arī koncertā “Mana mīļā flauta”.

Zane Jurēvica: “Dzirdēt tik daudz flautu vienuviet var tikai konkursos. Bet tad ir spriedzes un konkurences apstākļi, kad katrs koncentrējas uz savu uzstāšanos. Šāds koncerts – festivāls rada muzicēšanas prieku, kas mūziķim ir galvenais”.

Paldies flautistiem  par radīto mūzikas notikumu! Īpašus sveicienus sūtām Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas un pirmās klases audzēknēm Anikai Zentelei, Rutei Otomerei un Danielai Dreviskai, kurām šis bija pirmais flautas spēles koncerts.

Paldies skolotājām  – Santai Grigorjevai, Madarai Behmanei, Zanei Jurēvicai, Laurai Meždreijai un koncertmeistarēm –   Marlēnai Lapiņai, Dzintrai Kļaviņai, Annai Kovaļovai un Līgai Opincānei par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Foto autore: A. Čikule

FOTO: A. Čikule