DZĪVĀS GLEZNAS

Autore: Beatrise Reinvalde

Mākslas vēsturē audzēkņi izvēlējušies gleznas, ko iestudēt un atdzīvināt. Te daži piemēri, kā veicies ar darba izpildi!

Skolotāja: Anda Sproģe