01/27/20

LEPOJAMIES!

Mūsu bundzinieki pārliecinoši startējuši prestižajā Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (23. – 26.01), kas jau 25. reizi notika Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Jānis Kristiāns Saule ieguvis III vietu, bet Marks Adrians Lapa – žūrijas Diplomu/Atzinību!

Šogad konkurss veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai un tajā kopumā piedalījās 186 mūziķi no 51 mūzikas skolas.

Paldies skolotājam Normundam Evertam un koncertmeistarei Leldei Rasnacei par jauniešu iedvesmošanu, motivēšanu, mudināšanu, atbalstīšanu!

Priecājamies arī par trompetista Aksela Vitkovska- Kaktiņa muzikālo sniegumu konkursā un sakām paldies viņa skolotājam Aigaram Dziļumam un koncertmeistarei Līgai Eglītei!

01/24/20

2.VIETA VALSTS KONKURSĀ UN CEĻAZĪME UZ KONKURSA FINĀLU

Akordeoniste Alise Vēvere izcīnījusi II vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārtā, kas norisinājās 22.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā . Prieks, ka žūrija arī izvirzījusi Alisi pārstāvēt reģionu Valsts konkursa fināla kārtā, atzinīgi novērtējot akordeonistes muzikalitāti un māksliniecisko sniegumu.

Pēc konkursa I kārtas Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola II kārtai izvirzīja divus akordeonistus – Alisi Vēveri un Pāvilu Otomeru.

Paldies arī Pāvilam par sniegumu un skolas pārstāvēšanu reģionālā konkursā!

Akordeonistus konkursam sagatavoja skolotāja Inita Idere – Bankava.

Lai izturība, gatavojoties Valsts konkursa finālam!

01/21/20

MĀKSLINIEKI MĀCĀS OPERAS NAMĀ UN IZSTĀŽU ZĀLĒ “ARSENĀLS”

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes klases audzēkņi cītīgi gatavojas valsts konkursam, kas visiem audzēkņiem ir obligāts katru gadu. Šogad valsts konkursa tēma ir “Tēls. Telpa. Scenogrāfija.” Audzēkņi mākslas stundu laikā caur uzdevumu veido dažādus scenogrāfijas maketus.

Lai gūtu plašāku  izpratni par scenogrāfiju, devāmies uz Latvijas Nacionālās Operas un baleta teātri Rīgā. Operas namā  gida pavadībā  izstaigājām telpas, kas ikdienā skatītajiem nav pieejamas. Pabijām gan krāšņajā skatītāju zālē, gan uz skatuves. Tur operas darbinieki būvēja skatuvi nākamās dienas baleta izrādei “Trīs draugi”. Mums bija iespēja paraudzīties kā strādā gaismotāji, kā tiek būvētas dekorācijas un cik augsta un ļoti plaša ir operas nama skatuve. Pabijām arī maketu un dekorāciju izgatavošanas darbnīcās, kur butafori mums izstāstīja, kā notiek darbs pie izrāžu veidošanas un kā jāsadarbojas  ar scenogrāfu un izrādes producentu. Bija iespēja doties pa nama šaurajiem gaiteņiem, kur ikdienā uz savām ģērbtuvēm dodas profesionālie operas un balta mākslinieki.

Ekskursijas turpinājumā devāmies uz  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāli “Arsenāls”, lai apskatītu starptautiska līmeņa laikmetīgās mākslas izstādi  “Nenorunātās Tikšanās”. Izstāde iekārtota kā Mēness virsma un tajā sabērti 60 tonnu stikla graudiņi. Daudzi izstādē eksponētie darbi un video saistāmi ar scenogrāfijas tēmu. Īpašu audzēkņus uzrunāja Artūra Virtmaņa instalācija ar nosaukumu “Šī universa putekļos”.

Kopā ar audzēkņiem ekskursijā iedvesmojās : Anda Sproģe, Gita Ose, Kārlis Ulmanis, Antra Gustsone.

Lai radošs gars mums visiem Valsts konkursā!

Anda Sproģe

01/16/20

LĪGAS JUKŠAS IZSTĀDE “STARPTELPA”

Līdz februāra beigām Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zālē apskatāma gleznotājas Līgas Jukšas gleznu izstāde “Starptelpa”.

Autore par saviem gleznojumiem saka: “Manos darbos galvenais tēls ir cilvēka figūra vai arī kāda daļa no tās. Īpaši daudz gleznās izmantoju rokas kā spēcīgu, daudznozīmīgu simbolu. Tāpat katrā gleznā attēloju kādu zīmi, simbolu, kas pastiprinātu gleznās izteiktās domas nozīmi. Krāsa un otas triepiens ir emociju izteicēji, kas veido kopējo noskaņu bildēs.”

Savukārt Līgas Jukšas diplomdarba vadītājs Latvijas Mākslas akadēmijā, gleznotājs Aleksejs Naumovs par gleznotāju teicis: “Līgas Jukšas darbiem raksturīga krāsu ekspresija un interesanti kompozicionāli risinājumi.
Pārdomāta spilgto, košo krāsu savstarpējā mijiedarbība. Līga ir apdāvināta gleznotāja. Viņas stiprās puse ir krāsa. Latgales un Sēlijas krāsu būtības iespaids.”

Aicinām ikvienu paviesoties skolas zālē un aplūkot Līgas Jukšas darbus. Tie ir īpaši krāsaini un daudznozīmīgi. Atmiņā paliekoši.