BŪT KOPĀ 11.NOVEMBRĪ

Lai arī dažkārt tiek runāts, ka 11.novembri vajadzētu pasludināt par brīvdienu, ik gadu Lāčplēša dienā priecājamies, ka varam būt kopā ar audzēkņiem, ar kolēģiem, audzēkņu vecākiem. Plecu pie pleca sildīties ar dziesmām, karstu zupu un brīnišķīgo ikviena klātbūtni!

Paldies par bildēm no “notikuma cietas” skolotājai Ivetai Grīnfeldei!