PROJEKTI

Šajā pavasarī Vecumnieku un Baldones apvienotais jauniešu simfoniskais orķestris “Draugi” ir aicināts piedalīties starptautiskā mūzikas festivālā  Costa Barselona, kas no 1. līdz 5.maijam notiks Spānijā.

Orķestrī muzicē 55 dalībnieki. Diemžēl summa, kas jāatvēl, lai šis orķestra sastāvs varētu muzicēt Spānijā , ir pārāk liels slogs orķestrantu ģimenēm. Īpaši sarežģītos apstākļos ir tās ģimenes, kuru vairāki bērni muzicē orķestrī.

Kopumā dalība festivālā, ceļa izdevumi braucienam ar autobusu, nakšņošana, ēdināšana orķestrim izmaksā 34 000 EUR. Baldones novada dome ir atvēlējusi 2 230 EUR, Vecumnieku novada Dome 2 500 EUR, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 1 000 EUR, biedrība “Mūzikas Baltā Pils” 1 700 EUR. Bērnu un jauniešu vecāki šobrīd ir samaksājuši 10 000 EUR. Tomēr joprojām pietrūkst 16 570 EUR. Orķestrantu ģimenes rēķinās ar papildu izmaksām, bet visu trūkstošo summu mūziķu vecāki nodrošināt nespēj.

Tāpēc vēršamies pie ziedotājiem ar lūgumu ziedot, lai orķestra bērniem un jauniešiem būtu iespēja piedalīties, muzicēt, gūt pieredzi un prezentēt Latviju un Vecumniekus prestižā un kvalitatīvā mūzikas festivālā Spānijā.

Atbalstu orķestrim un finansējuma piesaisti braucienam ir uzņēmusies nevalstiskā organizācija – biedrība “Latvijai un Vecumniekiem”, kas šogad nodibināta ar mērķi veicināt dažādus izglītības procesus un stiprināt  Vecumnieku un Latvijas kultūrtelpas ilgtspēju.

Biedrība apvieno cilvēkus, kam kultūra un izglītība šķiet būtiskas vērtības, kam  rūp Vecumnieku un Latvijas attīstība un cilvēku garīgā labklājība.

Svarīgi biedrības uzdevumi ir atbalstīt kultūrizglītību, veicināt bērnu un jauniešu iespējas muzicēt un mākslinieciski pilnveidoties, stiprināt starptautiskos kultūras sakarus un nest Vecumnieku, Latvijas vārdu pasaulē.

Lai orķestrantu vēlme nokļūt Spānijā kļūtu par īstenību,  novērtēts tiks jebkura apmēra ziedojums. Pat neliela naudas summa var būt liels atspaids ģimenēm.

Konts ziedojumiem:
Biedrība “Latvijai un Vecumniekiem”
Reģ.nr.: 40008284900
Konta nr.:LV11HABA0551046387935

Maksājuma mērķis : Ziedojums orķestra dalībai festivālā Spānijā

 

Ja Jums ir kādi jautājumi, ar prieku atbildēsim pa tālruni +371 29556280 vai e-pastā: latvijai.vecumniekiem@gmail.com