BIEDRĪBA “LATVIJAI UN VECUMNIEKIEM”

Biedrība “Latvijai un Vecumniekiem” dibināta 2019.gada februārī.

Biedrība apvieno cilvēkus, kam kultūra un izglītība šķiet būtiskas vērtības, kam  rūp Vecumnieku un Latvijas attīstība un cilvēku garīgā labklājība.

Svarīgi biedrības uzdevumi ir atbalstīt kultūrizglītību, veicināt bērnu un jauniešu iespējas muzicēt un mākslinieciski pilnveidoties, stiprināt starptautiskos kultūras sakarus un nest Vecumnieku, Latvijas vārdu pasaulē.

Biedrības rekvizīti:

Biedrība “Latvijai un Vecumniekiem”
Reģ.nr.: 40008284900
Konta nr.:LV11HABA0551046387935

Biedrības kontakti:

Tālr.: +371 29556280
e-pasts:
latvijai.vecumniekiem@gmail.com

Valdes locekles: Iveta Lavrinoviča un Zane Onkele