ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA GRUPU STUNDU SARAKSTI

Atgādinām, ka grupu stundas notiek attālināti un pēc iepriekš ieviestās kārtības!

Mākslas programmas audzēkņi mācās pēc standarta stundu saraksta ar nelielām izmaiņām, par kurām skolotāji ir informējuši.

Mūzikas programmas audzēkņi strādā pēc iepriekšējā stundu saraksta, kas stājās spēkā pērn, 26.oktobrī – GRUPU-_STUNDU-_SARAKSTS_ATTALINATI