TURPINĀM MĀCĪTIES!

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem mācību procesu atsāk 11.janvārī.
Visas stundas- gan grupu nodarbības, gan individuālās instrumentu spēles stundas- tiek organizētas attālināti!
Sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem stundas var tikt organizētas attālināti, pedagogiem un vecākiem savstarpēji vienojoties. Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un uzturiet komunikāciju ar skolotājiem!

LAI DROSME, SPĒKS UN IZTURĪBA PĀRZIEMOT ŠO SAVĀDO LAIKU! VESELĪBU VISIEM!