AR SAVIEM DARBIEM APLIECINĀM, KA VALSTS IR DARBĪBAS VĀRDS

Šogad valsts svētku laiku esam pavadījuši ļoti darbīgi. Tādējādi arī apstiprinot no Ilmāra Šlāpina aizgūto saukli – “Valsts ir darbības vārds”. Mēs darījām paši, aicinājām citus darīt un priecājāmies par saviem darītājiem.

11.novembris šogad mūsu skolas saimē bija īpašs, jo, svinot bermontiādes un simboliski arī Lāčplēša dienas simtgadi, vēlējāmies, lai šī diena paliek atmiņā. Tāpēc pēcpusdienā laukumā pie skolas iekūrām ugunskuru un sildījām lielo zupas katlu, no kura visiem cienāties. Skanēja akordeons, trompetes, dziesmas, smiekli un sirsnīgas sarunas. Bet, kad satumsa, izslēdzām skolas apgaismojumu, lai pilnīgā tumsā radītu gaismas cīņu ēnas uz skolas fasādes kopā ar skolotāja Kārļa Ulmaņa un Eksperimentālās darbnīcas audzēkņu radītajiem kartona un plēves cīnītājiem. Dienas izskaņā vēl paguvām pievienoties lāpu gājienam un nolikām svecītes piemiņas vietā Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem un Latvijas brīvības cīnītājiem.

14.novembris bija mūsu galvenā koncerta “Valsts ir darbības vārds” diena. Šim notikumam gatavojās gan audzēkņi, gan skolotāji. Visiem kopā mums izdevās radīt skaistus svētkus sev un citiem! Pasākuma ietvaros arī atklājām izstādi – Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā 2019, kur izstādīti 15 no šī gada 110 labākajiem darbiem.

15.novembrī bērnu kora “Via Stella” dziedātāji kopā ar veselīgo našķu ražotāju “Sēklu muss” un Vecumnieku novada jauniešu domi gatavoja garšīgas dāvaniņas valsts svētkos Vecumnieku pansionāta “Atvasara” ļaudīm.

16.novembrī jauniešu simfoniskais orķestris “Draugi” muzicēja Latvijas dzimšanas dienai veltītā koncertā Misā, kurā tika pasniegtas novada Domes Atzinības par godprātīgu darbu sabiedrības labā un novada vārda popularizēšanu. Mūsu skolas lietvede – komunikācijas speciāliste Zane Onkele bija priecīga saņemt gan domes apbalvojumu, gan īpašus orķestra sveicienus.

Šogad Vecumnieku novada domes apbalvojumu “Goda raksts” saņēma divi Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotāji – sitaminstrumentu spēles skolotājs Normunds Everts un vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga. Abi šie skolotāji aizvadītajā gadā daudz darījuši, lai Vecumnieku novada vārds tālu skanētu. Lepojamies!

Fotogalerija apliecina mūsu darbīgumu nedēļas garumā 🙂