AR LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANU UZSĀKAM INICIATĪVU “100 GADU 100 DIENĀS”

Uzsākot  iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi, vecāki un citi interesenti  vienojās kopīgā zibakcijā, nodziedot valsts himnu un inscenējot slaveno Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”, kas ir vienīgā valsts proklamēšanas fakta vizuālā liecība.Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” mērķis ir veicināt patriotismu un bagātināt bērnu un jauniešu Latvijas vēstures zināšanas, izdzīvojot 100 gadus reālās 100 dienās no 13. septembra līdz 21. decembrim

“Tas ir tāds labs laika nogrieznis, ko skolas audzēkņiem būs vieglāk saprast. Tā mēs dienu no dienas piedzīvosim katru Latvijas simtgades gadu. Kā kultūrizglītības iestādei mums ir svarīgi akcentēt ne vien vēsturiskos faktus, bet īpaši notikumus, kas risinājās mūzikā, mākslā, kultūrā. 100 dienu laikā mēs kopā ar audzēkņiem piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki – ar viņu devumu gribam lepoties”, tā iniciatīvas ideju skaidro Vecumnieku Mūzikas un mākslas direktore Iveta Lavrinoviča.

Skolas pedagogi ir aizrautīgi iesaistījušies projektā un plāno, kā bagātināt mācību stundu saturu, pielāgojot to laika posmiem 100 dienu garumā. Tāpat šajā laikā tiks organizēti koncerti, izstādes, kino vakari un citi pasākumi, kas vēl vairāk radīs izpratni par katru Latvijas laikposmu.

Lai 100 dienas informētu par 100 gadu būtiskākajiem faktiem, skolas vestibilā izvietots ziņojumu dēlis, kur katru dienu iepazīties ar svarīgākajiem notikumiem, cilvēkiem, aktualitātēm kultūrā, modi, avīžrakstiem, sludinājumiem, jokiem, spārnotām frāzēm, afišām, plakātiem.  Tāpat septiņus metrus garā laika līnijā, kas izveidota no dēļiem, tiek atzīmēts katrai dienai atbilstošais gads.

“100 gadu 100 dienās” ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu devums audzēkņiem Latvijas valsts simtgadē.

FOTO: Arturs Zuika, FOTO APSTRĀDE: Iveta Bērziņa