AIZVADĪTS 2017.GADA IZLAIDUMS

Kā jau ierasts – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola izlaidumā smaržo pēc meijām, ceriņiem, rozēm un lillijām. Visi saposušies, satraukušies un laimīgi.
Šogad apliecības par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā un mākslā saņēma 12 jaunieši – Katrīna Lavrinoviča, Rūta Ansone, Aiga Andra Dručka un Diāna Ivaškeviča Mākslas programmā, Laura Undīne Šulca un Gerda Gustsone klavierspēlē, Ketrīna Medne un Laura Libere čella spēlē, Eva Ezerniece kokles spēlē, Alise Išankova vijoļspēlē, Pēteris Vietnieks trompetes spēlē, bet Kārlis Elmers Apsītis akordeona spēlē.

FOTO: A. Pavārs

Te foto atskats par svarīgākajiem 2017.gada 3.jūnija mirkļiem.

« gada 2 »

Vēl vairāk bilžu apskatāmas sadaļā "Absolventi" – Mūzikas programmas absolventu fotogrāfijas un Mākslas programmas absolventu fotogrāfijas

Lai ikvienu absolventu iedrošina direktores Ivetas Lavrinovičas ceļavārdi:
“Jūs esat ļoti bagāti. Kas ir jūsu bagātība? Ne jau tās notis uz līnijām, ne otas un krāsu kastes… Jūsu bagātība ir spēja just un radīt, spēja dalīties skaistumā, un mūzikas un mākslas skarta dvēsele, kas ir vairāk sadzirdēta, sadziedēta, sadziedāta un pabarota nekā ikdienas cilvēkam…Pilnveidojiet sevi un vairojiet savu dvēseles bagātību!”