AICINĀM UZ VECĀKU SAPULCI

Profesionālās ievirzes Mūzikas programmas audzēkņu vecākiem tiek rīkota
VECĀKU SAPULCE 8.septembrī pulksten 18.00 skolas zālē

Dienas kārtībā:

1. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas finansēšanas kārtība;

2. Veiksmīga mācību procesa organizēšana;

3. darba plāns 2017./2018. mācību gadam.

AICINĀM PIEDALĪTIES VISUS VECĀKUS, KURU BĒRNI APMEKLĒ VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU NO 1. – 8. KLASEI (Uz sagatavošanas programmas un "Karuseļa" programmas vecākiem šī informācija NEATTIECAS)

Pēc šīs sapulces pulksten 19.30 tiek rīkota sapulce kora VIA STELLA dziedātāju vecākiem!