KOKLES SKAŅAS SASILDA ZIEMĀ

23.decembra pēcpusdienā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koklētāji sniedza koncertu “Ziemā”. Kad ārā bija drēgns atkusnis, iekšā klausītājus sildīja gan Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Sarkanā skola” mājīgā kamīnzāle, gan lielu un mazu koklētāju priekšnesumi.
Laikā, kad mūsu skola piedzīvo pārmaiņas, ir tik labi nokļūt citās pagasta vietās, ko varam ieskandināt, piepildīt ar skaņām un mūziku ..
Paldies, Sarkanā skola, par uzņemšanu!
Skanēja brīnišķīgi!
Paldies koklētājiem, ansamblim “Skandīne” un skolotājai Kristīnei Jeronovičai, kas koklēšanas tradīciju mūsu skolā tur dzīvu un stipru!