MĀKSLINIEKI SAŅEM ŽŪRIJAS ATZINĪBAS

 
 
Bauskas pilī svinīgos apstākļos tika godināti konkursa “Pils.Sēta.Pilsēta” laurāti no visas Latvijas mākslas skolām. Konkursu jau 5.gadu organizē Bauskas Mūzikas un mākslas skola. Konkursa dalībnieki šogad savos mākslas plenēros bija rosināti būt piļu un muižu tuvumā, saskatīt šo vēsturisko celtņu gleznieciskumu, iekļaušanos ainavā, jo konkursa virstēma bija “Pilis un muižas”. Iesūtītajos vairāk nekā 240 grafikas un glezniecības darbos žūrijai bija iespēja ieraudzīt visdažādākās interpretācijas par šo tēmu – sākot no Ventspils līdz Zilupei. Konkursā piedalījās trīsdesmit deviņu mākslas skolu pārstāvji. 55 darbu autori tika apbalvoti ar godalgām un atzinībām, tostarp mūsu audzēkņi – Markuss Heniņš un Anna Vaga – saņēma žūrijas Atzinības rakstus.
 
 
Anna Vaga konkursam bija iesniegusi darbu “Bauskas pils vasarā”, bet Markusu Heniņu žūrija pamanīja, pateicoties “Rundāles pils” gleznojumam.
 
 
Paldies skolotājai Andai Sproģei par ieguldīto laiku un darbu!