SKOLAS PIANISTU TRADICIONĀLAIS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

Vakar pie mums bija skaists notikums – Klavierspēles nodaļas audzēkņu koncerts. Šis pianistu koncerts jau ir kļuvis par tradīciju Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Īpašs ar to, ka spēlē visi – gan tie, kas nepilnus 4 mēnešus mācījušies un uz skatuves kāpj pirmo reizi, gan tie, kas domā jau par skolas absolvēšanu. Liels paldies skolotājām Līgai Opincānei, Ligai Eglītei, Inesei Faļkenšteinia, Leldei Rasnacei un Jelenai Treijerei!

« gada 2 »