SKOLAI JAUNAS DIGITĀLĀS KLAVIERES

Iepriekšējā mācību gadā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola startēja Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar projektu par digitālo klavieru iegādi mūzikas teorijas apguvei. Projekts tika apstiprināts un klase, kurā audzēkņi mācās solfedžo un mūzikas mācību, nu ir aprīkota ar modernām digitālajām klavierēm KORG  G1 AIR.

Projekta kopējais finansējums bija 1102,00 EUR, Valts kultūrkapitāla fonds instrumenta iegādi atbalstīja, piešķirot 800,00 EUR.

Instruments skolā ir pavisam nesen, bet jau izpelnījies mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāju atzinību.