22. IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 22. izlaidums!
Izlaidums ar brīvības sajūtu.
“Būt brīvam nenozīmē atslābt. Brīvība prasa modrību. Brīvība paģēr būt sardzē par to! Mūzika un māksla tam var būt vislabākie sabiedrotie. Brīžos, kad vairs nav citu ieroču, dziesma var būt kliedziens un gara spēks. Māksla var uzbrukt un dziedēt. Mūzika var likt domāt un izlemt.
Mūzikas un mākslas skolas absolventiem pieder visstiprākie ieroči – mūzika un māksla…”/direktore Iveta Lavrinoviča/

Foto: Iveta Grīnfelde

« gada 3 »