06/11/22

22. IZLAIDUMS

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 22. izlaidums!
Izlaidums ar brīvības sajūtu.
“Būt brīvam nenozīmē atslābt. Brīvība prasa modrību. Brīvība paģēr būt sardzē par to! Mūzika un māksla tam var būt vislabākie sabiedrotie. Brīžos, kad vairs nav citu ieroču, dziesma var būt kliedziens un gara spēks. Māksla var uzbrukt un dziedēt. Mūzika var likt domāt un izlemt.
Mūzikas un mākslas skolas absolventiem pieder visstiprākie ieroči – mūzika un māksla…”/direktore Iveta Lavrinoviča/

Foto: Iveta Grīnfelde

« gada 3 »
06/11/22

IZSKAN ABSOLVENTU KONCERTS

Mūzikas programmas absolventu koncerts…Tas ir koncerts, kad visi bauda augļus, ko nesis skolā pavadītais laiks. Absolventiem brīvība elpo pakausī, vecākiem arī. Bet vislielākais tomēr ir gandarījums, klausoties savu bērnu. Lai atbalstītu bērna skološanos mūzikā, ģimenes ieguldījums ir neizmērāms… Pēdējie akordi skolotājiem izrauj gabalu sirds, jo katrs ir auklēts, lolots, mācīts, iedrošināts tik daudzus gadus.

06/10/22

DIPLOMDARBU IZSTĀDE ATKLĀTA!

Visu vasaru skolas zālē apskatāma 2022.gada mākslas programmas absolventu diplomdarbu izstāde. Izmantojiet iespēju redzēt jauniešu darbus!

Fotomirkļi no diplomdarbu aizstāvēšanas. Fotoautore: Iveta Grīnfelde

 

 

06/4/22

NOVĒRTĒ SOFIJAS DUKĀTES ILUSTRĀCIJU GEORGA PELĒČA MŪZIKAI

Sofija Dukāte ieguvusi III vietu valsts mēroga konkursā “Stīgi, radi Bolderājā”, kura ietvaros tika ilustrēts komponista Georga Pelēča skaņdarbs.
Paldies skolotājai Andai Sproģei par Sofijas iedvesmošanu dalībai konkursā! 🙂

 

 

06/1/22

LEPNUMA ĀBOLI UN DIPLOMI SADALĪTI!

31.maijā skolā izskanēja koncerts, audzēkņu un skolotāju godināšanas pasākums “Mēs lepojamies”. Vēl šodien skolas gaiteņos smaržo ziedi un gaisā virmo emocijas kā sastingušas, kā gribētu vēl uzkavēties, vēl izbaudīt mirkli.
Skolā ražas laiks ir maijā. Nevis rudenī kā dabā ierasts. Tāpēc ābeļu ziedēšanas laikā mēs drošu sirdi svinējām darba augļus un dāvājām ābolus! Balvu “Lepnuma ābols” (māksliniece-skolotāja Antra Gustsone) saņēma skolotāji, kas šajā mācību gadā daudzinājuši skolas vārdu un devuši iespēju lepoties ar viņu audzēkņu panākumiem!
Audzēkņi augstus mērķus, uzvaras konkursos, skatēs sasniedz tikai tandēmā ar skolotāju, tikai tad, ja audzēknis un skolotājs ir kā ābola divas pusītes! 
Tāpat svētku reizē tika sumināti visi audzēkņi, kas popularizējuši Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vārdu, kā arī audzēkņi, kuru centību un mācību sasniegumus novērtējam īpaši!
Paldies visiem! 

Jauno mācību gadu visi atkal iesāks kā pumpuriņi, tad uzplauks, bet maijā jau atkal baudīsim augļus!