03/13/21

IZSKAN VIRTUĀLAIS DRAUDZĪBAS KONCERTS “MANA MĪĻĀ FLAUTA”

12.martā jau piekto reizi norisinājās Bauskas, Salaspils, Ropažu un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sadraudzības koncerts “Mana mīļā flauta”. Lai gan šoreiz satikšanās notika virtuālā formātā, tā bija ne mazāk aizraujoša! Pēdējās nedēļas ir bijušas ļoti darbīgas – katrs audzēknis mājās ir iespēlējis savu skaņu celiņu kopīgajam skaņdarbam, vēlāk uzfilmējis arī video. Tālāk sekoja skolotāju uzdevums to visu “salikt kopā”, izveidojot nelielu virtuālu koncertu – gan ar solo, gan ar nu jau par tradīciju kļuvušajiem flautu kora skaņdarbiem, kurus šajā reizē jo īpašus padarīja tas, ka mūziķi tikai koncerta laikā pirmo reizi dzirdēja, kā tas skan kopā ar pārējiem.

Uz katru “Mana mīļā flauta” koncertu flautas skolotājas – grupas “Svīres” dalībnieces, izveido jaunus aranžējumus kādai latviešu tautas dziesmai un populārai melodijai no kinofilmām vai popmūzikas. Šogad jaunāko klašu audzēkņi atskaņoja Salaspils MMS flautas skolotājas Madaras Behmanes apdari latviešu tautas dziesmai “Trīs rītiņi saule lēca”, bet  vecāko klašu mūziķi izpildīja leģendārās komiķu apvienības “Monty Python” dziesmu “Always look on the bright side of life” Bauskas un Vecumnieku MMS flautas skolotājas Zanes Jurēvicas aranžējumā. Sirsnīgs paldies Ropažu MMS flautas skolotājai Santai Grigorjevai par visa materiāla apvienošanu labskanīgā rezultātā!

03/10/21

KONCERTS “MANA MĪĻĀ FLAUTA”

Kā ik gadu, arī šogad flautas skolotāja Zane Jurēvica kopā ar savām kolēģēm flautistēm no Salaspils un Ropažu mūzikas skolām gatavo sadaraudzības koncertu “Mana mīļā flauta”. Šogad gan neierasts formāts – virtuāls koncerts.

Tomēr audzēkņi tam ir gatavojušies atbildīgi un nopietni.

Pērn koncertā apvienotajā flautu korī muzicēja teju 100 flautisti no Vecumniekiem, Bauskas, Salaspils un Ropažiem.

Šogad ceram uz līdzīgu jaudu virtuālā formātā!

Par koncerta moto izvēlēti Zentas Mauriņas vārdi: “Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!”

Lai šie vārdi kļūst par vadmotīvu mums katram!

03/10/21

MĀKSLINIEKU KARNEVĀLS “BUDĒĻI”

Autore: Estere Ciparsone

Tradicionāli, kā katru gadu, mākslas programmas audzēkņi mācību satura ietvaros gatavo tērpus, maskasun priekšnesumus karnevālam. Šogad tas notika neierastāk, jo mācības ir attālinātas –  līdz ar to arī karnevāls. Taču tradīcijas netiek lauztas un karnevāls notiek!

Visi mākslas skolas audzēkņi tika sadalīti piecās grupās. Regulāri tiešsaistes stundās, konsultējoties ar saviem skolotājiem, tika apspriesti temati, gatavotas skices, vākti materiāli, gatavoti un prezentēti tērpi, filmēti un veidoti video.

Temats Budēļi – tika interpretēts brīvā formā un iedvesmu varēja smelties jebkurā kultūrā un tēmā, jo galvenais karnevāla uzstādījums ir pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari.

Skolotājs Kārlis Ulmanis strādāja ar grupu, ko veidoja 1. un 2.klases audzēkņi. Grupas priekšnesums video formātā “Piena ceļš”. Kopā ar audzēkņiem tika pārspriestas un realizētas kosmiskās idejas, izmantotas mācību priekšmetā Eksperimentālā darbnīca iegūtās zināšanas un prasmes.

“Kopā izdevās izdevās uzlidot izplatījumā! “, saka skolotājs Kārlis.

Skolotāja Antra Gustsone arī darbojās ar 1. un 2.klases audzēkņu grupu.

Autore: Magdalēna Ummere

Šī grupa budēļu gājienu ieveda nedaudz Āfrikas atmosfērā ar lielām melnām maskām, bungu un zvārguļu skaņām. Masku gatavošanai ierosme tika  meklēta Āfrikas cilšu rituālos, un mūsu pašu baltais sniegs tās skaisti izcēla.  Priekšnesumu audzēkņi pavadīja ar pašu gatavotiem instrumentiem –  šim kontinentam tik raksturīgajām bungām un dažādās toņkārtās skanošām karotītēm un pat nažiem.

Skolotāja Iveta Bērziņa darbojās kopā ar 3.klases audzēkņiem. “Karnevāls Supervaroņu skolā”.

3.klase karnevālā izlēma veidot vides glābēju – Supervaroņu tērpus. Audzēkņiem tika dots uzdevums individuāli domāt par tēmu un iesūtīt savas idejas. Īpaši jāizceļ 3.klases audzēknis Toms Logins, kurš izrādīja īpašu aktivitāti un entuziasmu. Toms vēstulē rakstīja :” Mans priekšlikums Supervaronim ir vides aizstāvis. Tēma ir aktuāla un atkārtošanas vērta. Uz kastēm varētu piestiprināt videi nedraudzīgos atkritumus (pudeles, bundžas, plastmasu u.c)”. Ideja tika prezentēta tiešsaistes stundā un pārējie piekrita, un katram jau bija doma, kāds varonis viņš būs.

4. un 5.klases audzēkņi darbojās kopā ar pedagoģēm Andu Sproģi un Indru Zālīti. Tēma “Latviešu budēļi”.

Grupas budēļu tematam tika izraudzītas seno latviešu maskošanās tradīcijas. Tika pētīti dažādi materiāli un iedvesmas avoti. Audzēknes savam tēlam lielākoties izvēlējās veidot putnu un dzīvnieku maskas, kas tik bieži pieminēti latviešu tautas teikās un pasakās. Tika izpētīta tradīcija, ka Meteņos, lai pavadītu ziemu un sagaidītu pavasari, ir jādauzās sniegā un jāšļūc pa kalniņu. Tāpēc arī grupas kopējā prezentēšanas video tika izvēlēta sniega pikas mešanas tēma. Šīs tēmas ierosinātāja un video materiāla montāžas autore bija Lauma Lungeviča. Paldies Laumai par aktivitāti un iniciatīvu!

Autors: Rainers Letkovskis

Mācību procesā,  gatavojoties karnevālam, 4. un 5.klases audzēknes filmēja video, kurā prezentēja savu tērpu, tēlu kopā ar latviešu folkloru. Izcils metodiskais materiāls izdevās Martai Rogai, kas skaidro Meteņu būtību seno latviešu tradīcijā. Tāpēc Marta Roga arī uzņēmās sarežģīto darbu un izveidoja video montāžu ar pārējo grupas biedru video, papildinot ar ierunātu tekstu un mūziku. Īpašs paldies par iniciatīvu un papildus darbu karnevāla video tapšanā!

6. un 7. un 30V programmas klašu audzēkņi darbojās kopā ar skolotāju Ligitu Osi.

Priekšnesuma nosaukums “Atrasti Āfrikā, meklējot sauli”.

Arī šajā grupā budēļu maska tiek apspēlēta caur Āfrikas kultūru, ideju un skaņu pasauli. Audzēkņi iedvesmai  izvēlējās krāsainos, atraktīvos Āfrikas Omo ielejas cilšu cilvēkus. Atbilstoši tika radītas tērpus skices, paši tērpi un priekšnesumi. Video un mūzikas montāžu uzņēmās Enija Zagorska. Paldies audzēknei par darbu!

Tā mēs arī pavadījām ziemu un sagaidījām pavasari, kas ar sauli kopā arī atnāca!

Milzīgs paldies visiem audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto laiku un darbu virtuālā karnevāla tapšanā.

Mākslas programmas vadītāja
Anda Sproģe.

Lai pa mazu spraudziņu ielūkotos virtuālajā karnevālā, pievienojam skolotāja Kārļa Ulmaņa audzēkņu grupas veidoto video “Budēļi Piena ceļa galaktikā”.