01/13/21

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA GRUPU STUNDU SARAKSTI

Atgādinām, ka grupu stundas notiek attālināti un pēc iepriekš ieviestās kārtības!

Mākslas programmas audzēkņi mācās pēc standarta stundu saraksta ar nelielām izmaiņām, par kurām skolotāji ir informējuši.

Mūzikas programmas audzēkņi strādā pēc iepriekšējā stundu saraksta, kas stājās spēkā pērn, 26.oktobrī – GRUPU-_STUNDU-_SARAKSTS_ATTALINATI

01/11/21

TURPINĀM MĀCĪTIES!

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem mācību procesu atsāk 11.janvārī.
Visas stundas- gan grupu nodarbības, gan individuālās instrumentu spēles stundas- tiek organizētas attālināti!
Sagatavošanas klases audzēkņiem un interešu izglītības audzēkņiem stundas var tikt organizētas attālināti, pedagogiem un vecākiem savstarpēji vienojoties. Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un uzturiet komunikāciju ar skolotājiem!

LAI DROSME, SPĒKS UN IZTURĪBA PĀRZIEMOT ŠO SAVĀDO LAIKU! VESELĪBU VISIEM!
01/4/21

BRĪVLAIKS TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 8.JANVĀRIM

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim. Mācību darbs visām klasēm atsāksies 11.janvārī. Par darba formu (klātienē vai attālināti) skolas administrācija informēs, balstoties uz epidemioloģisko situāciju valstī un vadoties pēc saņemtajām rekomendācijām.