10/31/20

STIKLA MĀKSLAS KONKURSĀ ADRIANAM KĻAVIŅAM III VIETA!

Autors: Adrians Kļaviņš – III vieta

Krišjāna Barona 185.dzimšanas dienā – 31.oktobrī – ar svinīgu bērnu un jauniešu apbalvošanu noslēdzās valsts mēroga stikla mākslas konkurss “Kr.Baronam -185”, kurā mūsu audzēknis Adrians Kļaviņš ieguva III vietu!

Konkursa uzdevums bija atveidot Krišjāna Barona lietas stiklā.
Konkursu rīkoja Kr. Barona muzejs un darbus vērtēja žūrija 11 cilvēku sastāvā: seši stikla mākslinieki – Eila Vikmane, Oleklsijs Krasnovs, Marta Ģibiete, Ilze Rimicāne, Ramona Pēkšēna, Inga Jaunzeme – un pieci citu jomu speciālisti – pazīstamais juveliermākslinieks Oļegs Auzers, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētaja vietniece Gaida Jablovska, Free Riga vadītājs Mārcis Rubenis, deputāte Ļubova Švecova un Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.
Konkursa koordinatore, māksliniece Inga Jaunzeme stāsta: “Šis ir pirmais republikāniskais stikla konkurss bērniem un jauniešiem. Atsaucība konkursam bija liela. Darbi izpildīti stiklā dažādās tehnikās – apgleznoti, kausēti, gravēti, aplicēti, likti mozaīkā. To, ka žūrijai nebija viegli izvēlēties, liecina dalītās otrās un trešās vietas. Kopumā konkursā ir 21 laureāts. Jaunākajam 7 gadi, vecākajam – 17 gadi.”

Juveliermākslinieks Oļegs Auzers: “Mans princips šādos konkursos ir likt visaugstāko vērtējumu visiem. Bērni ir jāmotivē. Pēc tam dzīve un laiks rāda, kas paliek tajā nišā un kam tas izvēršas ilgtspējīgā darbībā.”

Stikla māksliniece, žūrijas komisijas locekle Ramona Pēkšēna: “Šis konkurss aktualizēja stiklu kā tādu, kā modernu un iespēju pilnu materiālu, tāpēc konkurss varēja izcelt stikla daudzveidīgās iespējas, attēlojot dažādas lietas, priekšmetus stiklā.”

Stikla māksliniece Marta Ģibiete: “Katram noteikti bija savi favorīti, bet žūrija centās skatīt arī darbu risinājumu tehnisko izpildījumu. Tas tiešām nebija viegli vērtēt jauniešu darbus, jo ļoti daudzi darbi bija labi”.

Saeimas deputāte Ļubova Švecova: “Izvēlējos savus favorītus vairāk intuitīvi, jo pašai profesionālā līmenī ar stiklu nav saistības. Patīkami pārsteidz, ka Latvijā joprojām ir tik daudz mākslas skolu un interešu centru jauniešu, kam interesē stikls”.

Krišjāņa Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa norāda: “Esam gandarīti par bērnu un jauniešu stikla konkursa rezultātiem. Daudz darbu bija labā kvalitātē, interesanti un tehniski labi izpildīti. Un prieks,ka šis stikla konkurss veltīts Kr. Barona piemiņai”.
 
Konkursa darbi tiks izstādīti Kr. Barona muzejā Barona ielā 3, Rīgā, 31. oktobrī, Barona dzimšanas dienā, plkst.13.00, kur tos varēs aplūkot līdz šī gada beigām.
 

Paldies arī Enijai Zagorskai un Agnesei Bangai, kas piedalījās konkursā, bet šoreiz nav starp laureātiem.

Adrians Kļaviņš apbalvošanas pasākumā Rīgā, Kr. Barona muzejā.

Audzēkņus konkursam sagatavojas un iedvesmoja Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas stikla mākslas skolotāja Ligita Ose.

Autore: Enija Zagorska

Autore: Agnese Banga

10/26/20

IZMAIŅAS MĀCĪBU DARBĀ!

Pamatojoties  uz Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem un papildinājumiem, no 2020.gada 26. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim mācību process Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā tiek organizēts sekojoši:

  • Izglītību programmu apguve klātienē notiek tikai individuāli;
  • Mūzikas programmā grupu stundas notiek attālināti pēc veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām stundu sarakstā GRUPU STUNDU SARAKSTS 26.10. – 06.11.
  • Mākslas programmā grupu stundas notiek attālināti pēc esošā stundu saraksta;
  • Kolektīvās muzicēšanas stundas notiek klātienē pēc izveidota audzēkņu individuālā apmeklējuma grafika vai attālināti tiešsaistē;
  • Individuālās un grupu nodarbības klātienē vienlaikus drīkst apmeklēt izglītojamie no vienas mājsaimniecības (māsas, brāļi);
  • Interešu izglītības programmās grupu stundas ir atceltas;
  • Netiek organizēti pasākumi skolā un ārpusskolas;
  • Koplietošanas telpās jāievēro 2 metru distancēšanās. Ja tas nav iespējams, jālieto sejas maskas.

Veselību visiem!

10/21/20

ABSOLŪTIE UZVARĒTĀJI KONKURSĀ – VECUMNIEKU MĀKSLINIEKI

Autors: Aivars Adrians Smilškalns, 2.grupa – I vieta

Trīs I vietas, divas II vietas un viena III vieta – tāds ir apbalvojumu birums mūsu audzēkņiem, kas vakar piedalījās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas rīkotā konkursa “Stīgi, radi Bolderājā” fināla kārtā.  Konkursa finālu bija paredzēts rīkot klātienē, taču, mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, konkurss notika attālināti, tiešsaistē un ierobežotā laikā.

Šis bija savdabīgs konkurss, jo mākslas darbi pēc noteiktiem kritērijiem bija jārada, iedvesmojoties no komponista Jēkaba Nīmaņa mūzikas. Jēkabs Nīmanis arī pats bija žūrijā un vērtēja katra dalībnieka sniegumu.

Pirmajā konkursa kārtā kopumā tika iesniegti gandrīz 100 mākslas darbi no dažādām Latvijas Mākslas skolām, no kuriem žūrija 18 darbus izvirzīja Finālam. Interesanti, ka no 18 labāko darbu autoriem astoņi bija Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Fināla dienā konkursam pieslēdzās 16 jaunie mākslinieki, kas trīs dažādās vecuma grupās radoši sacentās.

Astoņi Vecumnieku mākslinieki pārstāvēja visas trīs vecuma grupas un katrā no tām ieguva augstāko novērtējumu.

Fināla darbi tapa, iedvesmojoties no Jēkaba Nīmaņa dziesmas “Tulpītes”.

Finālistus vērtēja žūrija trīs mākslinieku sastāvā: komponists Jēkabs Nīmanis, gleznotāja Helga Jaksone un gleznotāja Agnija Ģērmane.

Vecumnieku māksliniekus konkursam pieteica un iedvesmoja mākslas skolotāja Anda Sproģe: “Esmu ļoti iepriecināta par savu audzēkņu sniegumu un rezultātiem konkursā! Domāju, ka šīm iegūtajām vietām ir liels svars. Tie nav daudzas stundas vai pat dienām ilgi radīti darbi, kur skolotājam ir iespēja palīdzēt, kur darbus var noslīpēt un uzlabot un tad nosūtīt pa pastu žūrijai vērtēšanai. Radīt mākslu ierobežotā laikā ir ļoti grūti. Paldies visiem, kas ļāvās šim piedzīvojumam!”

Apsveicam māksliniekus un viņu skolotāju Andu!

Toms Logins (I grupa) – I vieta;

Sofija Dukāte (I grupa) – II vieta;

Rute Otomere (I grupa) – III vieta;

Elizabete Plūme (I grupa) – IV vieta;

Patriks Kalitjuks (I grupa) – V vieta;

Aivars Adrians Smilškalns (II grupa) – I vieta;

Enija Zagorska (II grupa) – II vieta;

Agnes Banga (III grupa) – I vieta.

 


 

10/19/20

PAR MĀCĪBU PROCESU INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ LĪDZ 7.NOVEMBRIM

Sonora Putniece “Vīruss”

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa COVID-19 infekcijas izplatīšanās samazināšanai, mācību process interešu izglītībā ir mainīts:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “KARUSELIS” audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MĀKSLAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MŪZIKAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem nodarbības notiek individuāli pēc skolotāju norādījumiem, grupu stundas “Mūzikas ābece” ir atceltas līdz 7.novembrim.

Sekosim līdzi notikumu attīstībai valstī. Ja jauni ierobežojumi netiks izsludināti, mācības pēc 7. novembra atsāksim ierastajā režīmā pēc stundu saraksta. Taču, ja sekos jauni ierobežojumi, ziņosim par jaunām izmaiņām!

Lai visiem možs gars un stipra veselība! Sargāsim viens otru!

10/13/20

VECUMNIEKU MĀKSLINIEKIEM LIELISKI REZULTĀTI STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Noslēdzies XII starptautiskais mākslas konkurss “Trejdegsnis” – “Triple Sun”.

Apsveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, kas 529 bērnu un jauniešu no 10 valstīm konkurencē izcīnījuši godalgotu vietu un žūrijas ievērību!

Līvai Pavlovskai III vieta;

Denīzai Tučai, Emīlijai Gerikai un Arvim Siliņam – žūrijas Atzinība;

Hannekei Ulmanei, Stefanam Kaurovam un Nikolai Paulai Bošai – žūrijas simpātiju balvas.

Tā kā uzaicinājums piedalīties konkursā “Trejdegsnis” par tēmu “Harmonija dabā un attiecībās” tika izplatīts vasaras brīvlaikā, audzēkņu motivācija piedalīties konkursa nebija liela. Tikai divas audzēknes – 4. klases audzēkne Emīlijai Gerika un 5. klases audzēkne Denīza Tuča –  vasarā radīja īpaši šim konkursam paredzētus darbus, un ir liels prieks, ka žūrija novērtēja abu meiteņu veikumu!

Lai konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola būtu plašāk pārstāvēta, skolotāja Anda Sproģe žūrijai iesūtīja jau iepriekš radītus audzēkņu darbus, kas bija tapuši ļoti harmoniskā atmosfērā, klausoties latviešu komponista Jēkaba Nīmaņa skaņdarbus “Putniņš”, “Neviens putnis tā nepūta” un “Selonia”.

Anda Sproģe: “Esmu pārliecināta, ka šie skaņdarbi audzēkņos bija raisījuši personīgas pārdomas un pārdzīvojumus, radītie darbi bija koši un krāsaini, ar ietvertu personīgo vēstījumu. Gleznojumi bija ļoti piemēroti šim konkursam un nepārprotami atbilda konkursa tēmai!”

Kopumā skolotāja Anda Sproģe konkursam atlasīja un vērtēšanai iesūtīja 13 audzēkņu darbus! Septiņi no tiem tika pamanīti un novērtēti!

Paldies skolotājai Andai par iniciatīvu un dalību konkursā!

Emīlija Gerika (11 gadi) “Vecais ozols”

Stefans Kaurovs (9 gadi) “Bēdīgais zemnieks”

Nikola Paula Boša (9 gadi) “Dzīvot harmonijā”

Līva Pavlovska (8 gadi) “Ģimene pusdieno”

Hanneke Ulmane (8 gadi) “Kāzas brīvā dabā”

Denīza Tuča (13 gadi) “Pie ūdenskrituma”

Arvis Siliņš (15 gadi) “Dabā”

10/8/20

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Administratīvā padome 8. oktobrī nolēma:

>>MŪZIKAS PROGRAMMU AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) CETURTDIENĀS UN PIEKTDIENĀS MĀCĪBAS NOTIKS ATTĀLINĀTI PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA;

>>MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) ATTĀLINĀTI MĀCĪBAS NOTIKS PIEKTDIENĀS PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA.

Uz jaunāko klašu audzēkņiem pagaidām izmaiņas neattiecas.
Jaunā kārtība stājas spēkā ar 9.OKTOBRI un ir saistoša līdz turpmākām izmaiņām.

LAI VISIEM LABA VESELĪBA!

10/1/20

UZSĀKAM MĀCĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “KARUSELIS”

Klāt oktobris, un tas nozīmē, ka sāk darboties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pirmsskolas izglītības programma “Karuselis”. Pirmās grupu stundas mūzikā un mākslā notiks pirmdien, 5.oktobrī.

Tāpat paralēli grupu stundām notiks instrumentu spēles apguve tiem audzēkņiem, kas “Karuseli” apmeklē jau 2.gadu. Oktobrī mazos muzikantus gaidīs klavierspēles skolotāja Jeļena Treijere, kokles spēles skolotāja Kristīne Jeronoviča un vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga.

Ritmiku pasniegs kā ierasts Iveta Lavrinoviča, bet mākslas nodarbības vadīs skolotāja Indra Zālīte!

Grupu stundu saraksts:

“Karuseļa” jaunākā grupa (DO): pirmdienās, pl. 17.25 – 17.55
“Karuseļa” vecākā grupa (MI): pirmdienās, pl.18.05 – 18.35
Mākslas nodarbība (daļai vecākās grupas audzēkņiem): pirmdienās, pl.18.45 – 19.15

Uz tikšanos!