10/19/20

PAR MĀCĪBU PROCESU INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ LĪDZ 7.NOVEMBRIM

Sonora Putniece “Vīruss”

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa COVID-19 infekcijas izplatīšanās samazināšanai, mācību process interešu izglītībā ir mainīts:

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “KARUSELIS” audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MĀKSLAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem VISAS nodarbības tiek atceltas līdz 7.novembrim;

MŪZIKAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAS KLASES audzēkņiem nodarbības notiek individuāli pēc skolotāju norādījumiem, grupu stundas “Mūzikas ābece” ir atceltas līdz 7.novembrim.

Sekosim līdzi notikumu attīstībai valstī. Ja jauni ierobežojumi netiks izsludināti, mācības pēc 7. novembra atsāksim ierastajā režīmā pēc stundu saraksta. Taču, ja sekos jauni ierobežojumi, ziņosim par jaunām izmaiņām!

Lai visiem možs gars un stipra veselība! Sargāsim viens otru!

10/13/20

VECUMNIEKU MĀKSLINIEKIEM LIELISKI REZULTĀTI STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Noslēdzies XII starptautiskais mākslas konkurss “Trejdegsnis” – “Triple Sun”.

Apsveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, kas 529 bērnu un jauniešu no 10 valstīm konkurencē izcīnījuši godalgotu vietu un žūrijas ievērību!

Līvai Pavlovskai III vieta;

Denīzai Tučai, Emīlijai Gerikai un Arvim Siliņam – žūrijas Atzinība;

Hannekei Ulmanei, Stefanam Kaurovam un Nikolai Paulai Bošai – žūrijas simpātiju balvas.

Tā kā uzaicinājums piedalīties konkursā “Trejdegsnis” par tēmu “Harmonija dabā un attiecībās” tika izplatīts vasaras brīvlaikā, audzēkņu motivācija piedalīties konkursa nebija liela. Tikai divas audzēknes – 4. klases audzēkne Emīlijai Gerika un 5. klases audzēkne Denīza Tuča –  vasarā radīja īpaši šim konkursam paredzētus darbus, un ir liels prieks, ka žūrija novērtēja abu meiteņu veikumu!

Lai konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola būtu plašāk pārstāvēta, skolotāja Anda Sproģe žūrijai iesūtīja jau iepriekš radītus audzēkņu darbus, kas bija tapuši ļoti harmoniskā atmosfērā, klausoties latviešu komponista Jēkaba Nīmaņa skaņdarbus “Putniņš”, “Neviens putnis tā nepūta” un “Selonia”.

Anda Sproģe: “Esmu pārliecināta, ka šie skaņdarbi audzēkņos bija raisījuši personīgas pārdomas un pārdzīvojumus, radītie darbi bija koši un krāsaini, ar ietvertu personīgo vēstījumu. Gleznojumi bija ļoti piemēroti šim konkursam un nepārprotami atbilda konkursa tēmai!”

Kopumā skolotāja Anda Sproģe konkursam atlasīja un vērtēšanai iesūtīja 13 audzēkņu darbus! Septiņi no tiem tika pamanīti un novērtēti!

Paldies skolotājai Andai par iniciatīvu un dalību konkursā!

Emīlija Gerika (11 gadi) “Vecais ozols”

Stefans Kaurovs (9 gadi) “Bēdīgais zemnieks”

Nikola Paula Boša (9 gadi) “Dzīvot harmonijā”

Līva Pavlovska (8 gadi) “Ģimene pusdieno”

Hanneke Ulmane (8 gadi) “Kāzas brīvā dabā”

Denīza Tuča (13 gadi) “Pie ūdenskrituma”

Arvis Siliņš (15 gadi) “Dabā”

10/8/20

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Administratīvā padome 8. oktobrī nolēma:

>>MŪZIKAS PROGRAMMU AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) CETURTDIENĀS UN PIEKTDIENĀS MĀCĪBAS NOTIKS ATTĀLINĀTI PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA;

>>MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅIEM (SĀKOT NO 4.KLASES) ATTĀLINĀTI MĀCĪBAS NOTIKS PIEKTDIENĀS PĒC AKTUĀLĀ STUNDU SARAKSTA.

Uz jaunāko klašu audzēkņiem pagaidām izmaiņas neattiecas.
Jaunā kārtība stājas spēkā ar 9.OKTOBRI un ir saistoša līdz turpmākām izmaiņām.

LAI VISIEM LABA VESELĪBA!

10/1/20

UZSĀKAM MĀCĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “KARUSELIS”

Klāt oktobris, un tas nozīmē, ka sāk darboties Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pirmsskolas izglītības programma “Karuselis”. Pirmās grupu stundas mūzikā un mākslā notiks pirmdien, 5.oktobrī.

Tāpat paralēli grupu stundām notiks instrumentu spēles apguve tiem audzēkņiem, kas “Karuseli” apmeklē jau 2.gadu. Oktobrī mazos muzikantus gaidīs klavierspēles skolotāja Jeļena Treijere, kokles spēles skolotāja Kristīne Jeronoviča un vijoles spēles skolotāja Dace Rozenberga.

Ritmiku pasniegs kā ierasts Iveta Lavrinoviča, bet mākslas nodarbības vadīs skolotāja Indra Zālīte!

Grupu stundu saraksts:

“Karuseļa” jaunākā grupa (DO): pirmdienās, pl. 17.25 – 17.55
“Karuseļa” vecākā grupa (MI): pirmdienās, pl.18.05 – 18.35
Mākslas nodarbība (daļai vecākās grupas audzēkņiem): pirmdienās, pl.18.45 – 19.15

Uz tikšanos!