03/16/20

KARNEVĀLS IZKLAIDĒ UN IEMĀCA DAUDZ JAUNA

Kā ik gadu maskošanās un karnevālu laikā – februārī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā tiek rīkots karnevāls. Tas vienmēr tiek veltīts kādai konkrētai tēmai, ko Mākslas programmas audzēkņi padziļināti pēta, interpretē, atspoguļo savos tērpos un priekšnesumos. Šī gada karnevāla tēma – “21.gadsimta tautas tērps”.

Tā kā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā strādā seši mākslas skolotāji, tika izveidotas sešas komandas. Katra komanda pētīja kādu konkrēta novada/reģiona tautas tērpu īpatnības un interpretēja tos mūsdienām, sasaistot vēsturisko ar moderno.

1.klases audzēkņi kopā ar skolotāju Antru Gustsoni demonstrēja ideju par Zemgales tautas tērpu. Skanot liriskajai latviešu tautas dziesmai “Caur sidraba birzi gāju”, ar savu priekšnesumu audzēkņi ieveda skatītājus bērzu birztalā, kur meitenes raudāja īstas asaras un noslaucīja tās pašu veidotos priekšautiņos un visi kopā palīdzēja zelta ziediem bērziem uzziedēt. Šo audzēkņu tērpi bija ļoti praktiski un skaisti, paši bija veidojuši kreklu un kleitu apdruku. Žūrija atzinīgi novērtēja to, ka tērpi ir patiešām valkājami un piešķīra nomināciju “Reāli valkājama mode”.

2. klases komanda “Gadsimteņi” skolotāja Kārļa Ulmaņa vadībā izpētīja divus tautas tērpu veidus – Rīgas un lībiešu arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu. Lai atdarinātu lībiešu tautas tērpu, bērni izmantoja dažādus sadzīves priekšmetus – karotes, vākus, papīra tūtas, stieples, naglas un citus priekšmetus. Priekšnesums aizveda uz 11.gadsimta lībiešu apmetni, kur sievietes kurināja pavardu, bet vīri cīnījās, lai aizsargātu savējos. Audzēkņi bija izpētījuši arī etnogrāfisko Rīgas tautastērpu, kas radies daudzus gadsimtus vēlāk. Tieši šī dramatiskā cīņa un gadsimtu salīdzinājums, rosināja žūriju piešķirt nomināciju “Gadsimtu cīņa”. Continue reading

03/2/20

VALSTS KONKURSA I KĀRTAS FINĀLS

Valsts konkurss māksliniekiem

 “TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA.”

Mākslas programmas audzēkņiem ik gadu valsts līmenī tiek rīkots konkurss, kas palīdz izvērtēt, salīdzināt kopējo mākslas skolu profesionālo līmeni, veikt uzlabojumus, ieteikumus.

Šogad valsts konkursa tēma skar telpisku objektu veidošanu un scenogrāfijas principu iepazīšanu.

Konkursam izvirzīti uzdevumi:

  • pilnveidot audzēkņu  pieredzi, veidot  māksliniecisku  tēlu un  telpisku  vidi, attīstot asociatīvu, metaforisku un konceptuālu izteiksmi;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi eksperimentēt ar materiāliem un tehnikām, izmantot scenogrāfijai raksturīgus izteiksmes līdzekļus;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi telpisku objektu, maketu un  telpiskas vides veidošanā;
  • apzināties telpas nozīmi un iespējas mākslinieciskajā darbībā;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi izvēlēties personiski nozīmīgu radošā darba tēmu, prasmi aprakstīt savu radošā darba ideju;
  • iepazīstināt audzēkņus ar dažādiem laikmetīgās mākslas darbiem, vides risinājumiem, scenogrāfijas piemēriem.

Atbilstoši konkursa uzdevumiem mākslas programmas audzēkņi strādāja trīs vecuma grupās, kurām tika piemērotas tēmas. Continue reading

03/2/20

AKORDEONISTU FESTIVĀLS DOBELĒ

29. februārī Dobelē tika aizvadīts 14. Zemgales akordeonistu festivāls, kura galvenais uzdevums ir veicināt jauno mūziķu izaugsmi un popularizēt seno instrumentu.

Starp 63 fastivāla dalībniekiem muzicēja arī divas mūsu audzēknes – Alise Vēvere un Leonora Čudare kopā ar skolotāju Initu Ideri – Bankavu.

Te sižets par festivālu Latvijas Televīzijas dienas ziņās – https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/dobele-festivala-pulcejas-zemgales-jaunie-akordeonisti.a350139/