02/26/20

MODINĀM PAVASARI VECUMNIEKU PANSIONĀTĀ

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un skolotāju koncerts pansionāta “Atvasara” iemītniekiem jau kļuvis par tradīciju. Jau trešo gadu –  laikā, kad ziemu nomaina pavasaris – jaunie mūziķi un viņu skolotāji kāpj lielajā autobusā, lai dotos koncertēt pie Vecumnieku senioriem.

Vairāk nekā 50 lieli un mazi mākslinieki šogad bija sarūpējuši muzikālus sveicienus kuplajai “Atvasaras” saimei. Koncertā “Modinot pavasari” uzstājās bērnu kora “Via Stella” jaunākā grupa (skolotāja Liene Batņa) , 1.-3. klašu vijolnieku ansamblis (skolotāja Dace Rozenberga), koklētāju ansamblis “Skandīne” (skolotāja Kristīne Jeronoviča), flautisti (skolotāja Zane Jurēvica) un skolotāja Aigara Dziļuma audzēkņi – trompetisti ar koncertmeistari Līgu Eglīti.

Skolas direktore Iveta Lavrinoviča stāsta: “Nav uzmanīgākas, vērīgākas un klusākas publikas par pansionāta iemītniekiem! Šajos koncertos ir bauda spēlēt un dziedāt gan bērniem un jauniešiem, gan viņu pedagogiem, jo katrs priekšnesums tiek uzklausīts ar lielu mīļumu un ieinteresētību. Publiku ar šādu attieksmi var vēlēties ikviens mākslinieks!”.

Paldies omītēm un opīšiem par siltajiem vārdiem, mīļajiem rokasspiedieniem, daudzajiem jautājumiem “kad jūs atkal atbrauksiet?” un saldumiņiem, kas sataupīti no Ziemassvētkiem!

Šie koncerti ir laba mācību stunda mums visiem – gan par to, cik daudz mēs katrs varam vai nevaram dot, gan par to, cik maz vajag, lai radītu prieku. Viens otram.

FOTO: I. Lavrinoviča

02/24/20

FLAUTAS PIESKANDINA VECUMNIEKUS

Foto autore: A. Čikule

Flautistu sadraudzības koncerts “Mana mīļā flauta” norisinās jau ceturto gadu. Līdz šim tajā muzicējuši Salaspils, Ropažu un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles audzēkņi un skolotājas. Šogad šim pulkam pievienojās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi, un pirmo reizi pie mums tika rīkots koncerts.

Tik daudz flautistu vienuviet Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zāle vēl nebija piedzīvojusi! Tie bija gandrīz 50 mūziķi, kas atskaņoja gan solo skaņdarbus, gan apvienojās dažādos ansambļos, kā arī muzicēja kopkorī.

“Aptaujājot audzēkņus par spilgtākajiem koncerta iespaidiem, visi kā viens minēja saspēli kopkorī. Ikdienā dzirdēt tik grandiozu flautu radītu skaņu nav iespējams, un būt daļai no priekšnesuma daudziem bija liels prieks un lepnums”, pēc koncerta stāsta Vecumnieku un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles skolotāja Zane Jurēvica. “Audzēkņiem šāds koncerts ir ļoti vērtīga pieredze – sirsnīgā atmosfērā uzstāties un dzirdēt muzicējam citus, smelties pieredzi, iepazīt jaunus, laikmetīgus flautas spēles paņēmienus, dzirdēt, kā var eksperimentēt ar flautas skaņu.”

Koncerta pirmsākumi un iedvesmas avots ir Ropažu, Salaspils Bauskas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotājas. Viņas ir draudzenes gan dzīvē, gan mūzikā.  Skolotājas Santa Grigorjeva, Madara Behmane un Zane Jurēvica visas ir arī profesionālas mūziķes un kopā muzicē ansamblī “Svīres”. Savulaik visas dziedājušas arī jauniešu korī “Kamēr…” “Svīres” ir īpašas – viņu muzicēšana vienlaikus ir laikmetīga un sirsnīgi vienkārša. Viņas izmanto gan balss, gan instrumenta tehniskās iespējas, mainot un dažādojot flautas skaņu. Ansambļa repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – gan tautas mūzika, gan klasiskā mūzika, populārās mūzikas apdares un oriģinālskaņdarbi. Savos priekšnesumos meitenes spēlē arī stabules, ģitāru, ukuleli, kokli,  dažādas perkusijas un citus mūzikas instrumentus.

Šī brīvā, laikmetīgā, drosmīgā pieeja flautas spēlei pielīp arī skolotāju audzēkņiem. To varēja dzirdēt arī koncertā “Mana mīļā flauta”.

Zane Jurēvica: “Dzirdēt tik daudz flautu vienuviet var tikai konkursos. Bet tad ir spriedzes un konkurences apstākļi, kad katrs koncentrējas uz savu uzstāšanos. Šāds koncerts – festivāls rada muzicēšanas prieku, kas mūziķim ir galvenais”.

Paldies flautistiem  par radīto mūzikas notikumu! Īpašus sveicienus sūtām Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas un pirmās klases audzēknēm Anikai Zentelei, Rutei Otomerei un Danielai Dreviskai, kurām šis bija pirmais flautas spēles koncerts.

Paldies skolotājām  – Santai Grigorjevai, Madarai Behmanei, Zanei Jurēvicai, Laurai Meždreijai un koncertmeistarēm –   Marlēnai Lapiņai, Dzintrai Kļaviņai, Annai Kovaļovai un Līgai Opincānei par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Foto autore: A. Čikule

FOTO: A. Čikule

02/21/20

KONCERTS PANSIONĀTĀ

Kad gaisā sāk just pavasari, Mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji gatavojas koncertam Vecumnieku pansionātā “Atvasara”.

Tā ir kļuvusi jau par tādu mīļu tradīciju.

02/17/20

MODES SKATE “MAZAIS VALENTĪNS”

Sagatavošanas klases mākslinieki un skolotāja Antra Gustsone 14.februārī uzbūra skolā mīlīgu, sirsnīgu un ķirsīgu pasākumu – modes skati/performanci “Mazais Valentīns”.

Lai arī laika ziņā tas bija pavisam īss mirklis, priekšnesumā bija ieguldīts tik daudz darba un sirds! Tas bija mākslinieciski, muzikāli un teatrāli baudāms pasākums, ko vēl papildināja cidoniju limonāde! Mazie mākslinieki bija veidojuši gan telpas noformējumu, gan tērpus modes skatei, gan dāvaniņas vecākiem. Paldies par svētku sajūtu!

 

02/10/20

TOP DARBI DATORGRAFIKĀ

Šajā mācību gadā Mākslas programmas audzēkņu stundu sarakstā parādījies jauns priekšmets – Datorgrafika.

Esam priecīgi, ka starp gleznojumiem, zīmējumiem, māla un stikla figūrām parādās arī digitāli darbi. Paldies skolotājam Kārlim Ulmanim, kas virza jauniešus un spārno ar idejām!

Savu attieksmi pret šodienas pasauli un valsti var izteikt arī šādā veidā…

“LATVIETIS KOSMOSĀ”, autore Anastasija Kovaļkova

Autore Elīza Zaiceva

“LATVIANS IN SPACE”, autore Elīza Saule – Jansone

“NERETNIEKS”, autore Liāna Dukāte

Autore Enija Zagorska

Autore Agnese Banga