05/30/19

LEPOJAMIES -2019

Kā ik gadu maijā rīkojam koncertu un svētkus ar nosaukumu “Lepojamies!”.
Šis ir notikums, kad atskatāmies uz mācību gadā paveikto, pasakām paldies audzēkņiem, skolotājiem, viens otram.

Šogad mums jālepojas ir bijis tik daudz reižu, kā vēl nekad! Daudz ir strādājuši gan mākslinieki, gan mūziķi – tas nesis panākumus gan reģionālos, gan valsts, gan starptautiskos konkursos. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas vārds spoži un tālu izskanējis!

Daudzi audzēkņi saņēmuši skolas atzinības par teicamu mācību darbu, aktīvu koncertdarbību un dalību konkursos.

Īpaši lielu paldies sakām tiem Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kam izdevies ne vien daudz strādāt, bet arī iegūt godalgotas vietas konkursos! Šogad 30 audzēkņi saņēma naudas balvas, kā to paredz skolas Reglaments “Par audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā”.

Lūk, Vecumnieku novada un skolas vārda daudzinātāji:

Mākslinieki:
Marta Roga – laureāte valsts mēroga konkursā “Mana nākotnes osta”;
Rasa Rušmane – laureāte valsts mēroga konkursā “Mana nākotnes osta”;
Lība Škrjaba – Atzinība Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem;
Kate Otomere – II vieta valsts mēroga konkursā “Skani, tēvu zeme”;
Beatrise Reinvalde – 1) Atzinība valsts mēroga konkursā “Skani, tēvu zeme”,  2) I vieta Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. Klusā daba, lauku veltes.”;
Vendija Grienvalde – 1) I vieta starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Tu esi PUTNS. IRBĪTE”, 2) II vieta Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. Klusā daba, lauku veltes.”;
Anastasija Kovaļkova – Atzinība valsts mēroga konkursā “Jāzepa Pīgožņa balva ainavu glezniecībā jauniešiem 2018”;
Renāte Štelfa – ) I vieta Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. Klusā daba, lauku veltes.”.

Mūziķi:

•Elizabete Boiko – III vieta IV Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātē;
Emīlija Bračka – III vieta IV Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātē;
Patrīcija Felicita Pavāre – II vieta IV Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātē;
Čelsija Larionova – III vieta Latvijas IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu duetu un mazo kameransambļu konkursā;
Markuss Miklaševičs – III vieta Latvijas IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu duetu un mazo kameransambļu konkursā;
Keita Daniela Cīrule – 1) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārtā Jelgavā 2) Atzinība Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkursā vispārējās klavierēs;
Jānis Kristiāns Saule – 1) Atzinība IVXX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, 2) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā, 3) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā;
Patriks Sproģis – 1) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā, 2) II vieta komandai Latvijas mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam – 140”;
Kristaps Bračka – III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā;
Aksels Vitkovskis – Kaktiņš – 1) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā, 2) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā;
Marks Adrians Lapa – 1) II vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā, 2) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu Valsts konkursa finālā;
Reinis Miklaševičs – 1) III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā, 2) I vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa finālā;
Niklāvs Neimanis – III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā;
Marts Putnieks – III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā;
Rūdolfs Brazauskis – III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā;
Līva Brazauska – III vieta Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārtā Jelgavā;
Patrīcija Larionova – Atzinība IV Starptautiskajā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā;
Elīza Spurķe – III vieta VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā kokles spēlē Iecavā;
Aksels Neimanis – II vieta komandai Latvijas mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam – 140”;
Elizabete Batņa – II vieta komandai Latvijas mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam  – 140”;
Laura Rozenberga – II vieta komandai Latvijas mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursā “Alfrēdam Kalniņam  – 140”;

Visi šie augstie sasniegumi nebūtu bez audzēkņu sistemātiska, rūpīga, neatlaidīga darba, bez ģimeņu atbalsta un izpratnes!
Un arī bez skolotāju iniciatīvas, degsmes un darba tas nebūtu sasniedzams! Tāpēc liels paldies skolotājiem, kas sagatavoja audzēkņus konkursiem – Mākslas programmas pedagogu kolektīvam un īpaši skolotājai Andai Sproģei, trompetes spēles skolotājam Aigaram Dziļumam, flautas spēles skolotājai Zanei Jurēvicai, saksofona un klarnetes spēles skolotājam Artim Skujam, sitaminstrumentu spēles skolotājam Normundam Evertam, vijolnieku skolotājām Dacei Rozenbergai un Solvitai Lokai, klavierspēles skolotājai un koncertmeistarei Līgai Opincānei, kokles spēles skolotājai Kristīnei Jeronovičai un skolotājai Ivetai Lavrinovičai, kas pirmo reizi sagatavoja komandu Latvijas Mūzikas skolu teorētisko priekšmetu konkursam. Tāpat neatsverams ir koncertmeistaru ieguldījums – paldies Līgai Eglītei, Leldei Rasnacei, Līgai Opincānei!

Lepnums un prieks par visiem un katru!
Lūk neliels ieskats koncertā “Lepojamies!”


 

05/24/19

LEPOJAMIES!

Vēl pēdējie pārbaudes darbi, ieskaites un eksāmeni, bet jau nākamnedēļ mācību gada noslēguma koncerts “Lepojamies!” un audzēkņu godināšana.
Šis mūziķiem un māksliniekiem ir bijis ļoti, ļoti radošs un daudziem panākumiem bagāts gads! Jums visiem mēs gribam pateikt – PALDIES!
Tiekamies 28.maijā pl.18.00 skolas zālē.
LEPOJAMIES!

05/15/19

IZSKAN FLAUTISTU UN KOKLĒTĀJU KONCERTS MAMMĀM UN TĒTIEM

es tevi pazinu mamma
naktī mēs peldējām jūrā
ienirām dziļi kā zivis
maigi kustinot spuras

es tevi pazinu tēti
gaismai pār ūdeņiem zibot
debesīs agri no rīta
es tevi mācīju lidot
/Inese Zandere/

Tā sirsnīgi un mīļi aizvadījām koncertu mammām un tētiem, omītēm un opīšiem – visiem tiem, kas ļauj saviem bērniem lidot un mācās to darīt arī paši!
Paldies flautas un kokles klases audzēkņi! Paldies skolotājām  – Kristīnei Jeronovičai, Zanei Jurēvicai un koncertmeistarei Līgai Opincānei.

05/3/19

IZSTĀDE “ZĪMĒTĀJA PIEZĪMES” VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ

Vecumnieku tautas namā vēl līdz 10.maijam ir iespēja aplūkot Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa I kārtas darbus izstādē "Zīmētāja piezīmes". Tie ir Pierīgas reģiona mākslas un dizaina skolu audzēkņu dabas objektu pētījumi.

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursu ik gadu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.