2019./2020. MĀCĪBU GADA KONKURSU LAUREĀTI – LEPOJAMIES!

Lai arī 2019./2020. mācību gads pārtrūka klātienē un turpinājās neklātienē, skaistā vasaras dienā – 13.jūnijā – mums izdevās sarīkot mazu, bet bezgala sirsnīgu pasākumu tiem Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājiem, kuru darbs aizvadītajā mācību darbā licis skolas un Vecumnieku vārdam skanēt vistālāk. Tie ir reģionālo, valsts un starptautisko konkursu laureāti un viņu pedagogi!

Lepojamies ar Mūzikas programmas audzēkņiem!

Markuss Miklaševičs – II vieta XV Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā (skolotāja Līga Opincāne);
Reinis Miklaševics – Atzinība XV Starptautiskajā P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā (skolotāja Līga Opincāne) un I vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā (skolotājs Normunds Everts, KCM Lelde Rasnace);
Čelsija Larionova – Atzinība VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkursā (skolotāja Jeļene Treijere):
Alise Vēvere – II vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā (skolotāja Inita Idere Bankava):
Jānis Kristiāns Saule – I vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā un III vieta XXV Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (skolotājs Normunds Everts);
Patriks Sproģis – III vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā (skolotājs Normunds Everts);
Marks Adrians Lapa – II vieta II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā, Atzinība XXV Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā (skolotājs Normunds Everts).

Lepojamies ar Mākslas programmas audzēkņiem!

Magdalēna Ummere – III vieta III Starptautskais gleznošanas konkursš “Vilnis Lielupē” (skolotāja Antra Gustsone);
Matīss Puriņš – II vieta III Starptautskais gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē” (skolotāja Antra Gustsone);
Nikola Liopa – I vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Marta Roga – II vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Līva Ieviņa – III vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Līga Škjaba – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Renāte Štelfa – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Arvis Siliņš  – III vieta III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Anastasija Kovaļkova – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” (skolotāja Anda Sproģe).;
Roberts Caune – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”; (skolotāja Anda Sproģe).
Enija Zagorska – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!”; (skolotāja Anda Sproģe).
Lauma Lungeviča – Atzinība III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” un II vieta Aizputes mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkots VI Latvijas mākslas skolu glezniecības konkursā “Dzīve kā košums” (skolotāja Anda Sproģe).

Visi šie audzēkņi saņēma naudas prēmijas.

Šo galeriju bijām jums parādā! Lai arī rudens klāt, ir patīkami veldzēties vasaras atmiņās!
FOTO: Iveta Bērziņa