12/18/18

MĀKSLINIEKI TIEKAS AR VALSTS PREZIDENTU

13. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī sveica Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursa labāko darbu autorus un viņu skolotājus.

“Šī gada Ziemassvētku kartīte ir īpaša, jo nesīs Latvijas simtgades vēstījumu gan Latvijā, gan visā plašajā pasaulē,” sveicot konkursa labāko darbu autorus un viņu pedagogus, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Prezidents atzina, ka šogad dalībnieki radoši veidojuši katrs savu stāstu par Ziemassvētkiem mūsu Latvijā. Tāpēc bijis patiesi gūti no visiem iesūtītajiem zīmējumiem izvēlēties to atbilstošāko un oriģinālāko ideju.

“Paldies katram konkursa dalībniekam par centību un dalībnieku pedagogiem, kuri palīdz atklāt jauniešu talantus un tos izkopt,” teica Raimonds Vējonis.

No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tika iesūtīti četru audzēkņu darbi, kas tapuši grafikas nodarbībās skolotājas Ligitas Oses vadībā.

Visi četri audzēkņi – Lība Škrjaba, Elija Gabuža, Paula Līva Ulmane un Adrians Aivars Smilškalns – arī devās uz Rīgas pili, lai satiktos ar prezidentu Raimondu Vējoni.

Šogad konkurss tika organizēts otro gadu. Kopumā tika iesniegti 135 darbi no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā. Tos veidoja skolēni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Savos vizuālās mākslas darbos skolēni attēloja Rīgas pili, Ziemassvētkiem vai Ziemas saulgriežiem raksturīgas tautas tradīcijas, Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ainavas.

Darbus vērtēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Valsts prezidenta kancelejas izveidota īpaša komisija. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā darba atbilstība prasībām, autora radošās idejas oriģinalitāte, darba tematiskais risinājums, kompozīcija un izpildījuma kvalitāte.

Anda Sproģe

12/18/18

MŪSU MEITENES STARP LABĀKAJIEM!

Oktobrī, pirms rudens brīvlaika, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 2. un 3. klases audzēkņi gatavojās Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotajam valsts mēroga konkursam “Mana nākotnes osta”. Kopumā  konkursam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola iesūtīja 20 gleznojumus.

Konkursa ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde saņēma vairāk nekā 100 darbus no 25 Latvijas skolām. 
14. decembrī notika laureātu apbalvošana. Tika izvēlēti 12 uzvarētāji, kuru darbi iekļauti un nodrukāti Rīgas brīvostas kalendārā. No mūsu skolas starp 12 labākajiem izvirzītas Marta Roga ar darbu “Mākoņu piestātne”  un Rasa Rušmane ar darbu “Pievedot lapas Eiropas parkiem”.

Abas meitenes saņēma diplomus, dažādas balvas, kalendārus, kā arī uz audekla nodrukātu savu gleznojumu.

Paldies visiem maniem audzēkņiem, kas piedalījās konkursā un Martai un Rasai par īpašo iedvesmu darbu tapšanas laikā.

Visi uzvarētāju darbi apskatāmi:

http://rop.lv/lv/jaunumi/6781-ir-nosledzies-bernu-un-jauniesu-zimejumu-konkurss-mana-nakotnes-osta.html

Skolotāja
Anda Sproģe

12/18/18

KOKLE 100 GADOS

15.decembra pēcpusdienā Vecumnieku Mūzikas un māksla sapulcēja koklētājus un kokļu draugus. Pasākums “Kokle 100 gados” bija kā muzikāla saruna, jo tajā varēja, ne tikai klausīties kokļu mūziku, bet arī satikt dažādus koklētājus, par kokļu mūzikas tēvu dēvēto komponistu Vilni Salaku, aprunāties. Turklāt kokles skolotāja Kristīne Jeronoviča bija sagatavojusi apjomīgu informatīvo materiālu par kokļu mūzikas attīstību 100 gados.

Koncertā muzicēja koklētāju ansamblis “Skandīne”, kā arī bija iespēja dzirdēt kokli solo izpildījumā dažādās tehnikās, kas ilustrēja skolotājas Kristīnes stāstījumu. Prieks bija klausīties absolventi, koklētāju Ievu Danovsku, kas atskaņoja savā skolas beigšanas eksāmenā spēlēto skaņdarbu  – Viļņa Salaka “Aicinājums”.

Pasākumu ar klātbūtni pagodināja arī cienījamais komponists Vilnis Salaks. Viņa klātbūtne koncertam deva īpašu enerģiju.

Koncerta noslēgumā pavisam savdabīgu kokles spēlēšanas tehniku demonstrēja koklētāja, bijusī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas kokles spēles skolotāja Latvīte Cirse. Viņa spēlēja uz elektriskās kokles, skanējumu papildinot ar dažādiem efektiem.

Koncertsaruna “Kokle 100 gados” tika rīkota skolas iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” ietvaros, caur kokles prizmu atskatoties arī uz Latvijas valsts vēsturi.

Paldies skolotājai Kristīnei Jeronovičai un skolas koklētājām par ieguldīto darbu! Īpašs paldies tām meitenītēm, kam šī bija pirmā uzstāšanās! Paldies!

12/18/18

SKOLAS PIANISTI IESKANDINA ZIEMASSVĒTKU LAIKU

Koncerts, kurā satiekas visi Klavierspēles nodaļas audzēkņi, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā ir tradīcija. Šis jau esot bijis 18.gadskārtējais koncerts! Un kā ierasts – tas vienmēr izskan Ziemassvētku laikā! Arī šogad, Adventes laikā – 13.decembrī –  tas priecēja ģimenes, vecākus un draugus!

12/7/18

MĀKSLINIEKI TIEK AUGSTU NOVĒRTĒTI KONKURSĀ “SKANI, TĒVU ZEME!”

KATE OTOMERE “Bārbeles baznīca” (II vieta)

Novembra izskaņā Ilūkstes Novada kultūras centrā noslēdzās  III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!”. No Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 7 mākslinieki, žūrija īpaši augstu novērtēja Kates Otomeres darbu (II vieta!), Denīzas Tučas un Beatrises Reinvaldes darbus (abas meitenes saņēmušas Atzinību).

Konkursam tika iesūtīti 105 autoru 107 darbi,  no 13 Latgales un Sēlijas Mūzikas un mākslas skolām ( Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Dagdas MMS, Naujenes MMS, Kārsavas MMS, Krāslavas Mākslas skolas, Baltinavas MMS, Varakļānu MMS, Vecumnieku MMS, J.Graubiņa Līvānu MMS, Aizkraukles Mākslas skolas, Salas vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes MMS Bebrenes filiāles).

DENĪZA TUČA “Skaistkalnes baznīca” (Atzinība)

 

BEATRISE REINVALDE “Bārbele” (Atzinība)

Darbi  tika iesūtīti A3 formātā,  gleznošanas, grafikas, zīmēšanas, aplikācijas un autortehnikās.

Jauno mākslinieku  darbi atspoguļo katra autora sevišķo skatījumu uz savu dzimto vietu, tās dabas krāšņumu, fiksējot konkrētus notikumus, darba procesus, konkrēto ģeogrāfisko un vēsturisko vietu, sakrālo arhitektūru, dzīvo dabu. Darbos jūtama vēlme  saskatīt to, kas daudziem iet secen, prieks par  skaisto, krāšņo, bagāto Latviju, Dzimteni.

Paldies visiem māksliniekiem, kas pārstāvēja skolu konkursā! Paldies skolotājai Andai Sproģei, kas sagatavoja audzēkņus konkursam!