09/25/18

LATVIJA. SĀKUMS.

Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” ietvaros, šonedēļ – 27. septembrī, pulksten 18 – aicinām audzēkņus un citus interesentus uz muzikāli izglītojošu pasākumu “LATVIJA. SĀKUMS”. Tās būs muzikālas sarunas, neformāli poētiska lekcija par kultūru jaunizveidotajā valstī. Vecumnieku muzeja vadītājas Ritas Kovalas stāstījums uzskicēs vēsturisko ainu – kāda bija nesen dibinātā valsts? Kas notika Latvijā un Vecumniekos? Un protams – kā jau mūzikas skolā – skanēs mūzika! Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi atskaņos XX gadsimta 20. – 30. gadu  populāro mūziku.

Tiekamies 27. septembrī, pulksten 18, skolas zālē!

09/20/18

MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKNEI VENDIJAI GRIENVALDEI 1.VIETA STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ!

   Ir noslēdzies Starptautiskais vizuālās mākslas  pasteļgleznojumu konkurss “Tu esi PUTNS. IRBĪTE” , kurā jaunie mākslinieki iedvesmojās no pavisam īpaša, leģendāra un neatkārtojama mākslinieka Voldemāra Irbes (1893 -1944) darbiem.  Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola konkursam iesūtīja 3 audzēkņu darbus – Lības Škrjabas “Maijā”, Gundegas Zaķes “Sarkanā māja” un Vendijas Grienvaldes “Saulainā dienā”. AR LEPNUMU ZIŅOJAM, KA SAVĀ VECUMA GRUPĀ VENDIJA SAŅĒMUSI 1. VIETU!

1. VIETA. Vendija Grienvalde (8.gadi) “Saulainā dienā”.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi V. Irbes daiļradi un biogrāfiju pētījuši padziļināti. Mācību gada noslēgumā audzēkņi pat izveidoja komiksu par Irbītes dzīvi un māksliniecisko darbību, tāpat skolā bija izveidota sauso pasteļu darbu izstāde, kas arī tapa V. Irbes darbu iespaidā.

Gundega Zaķe “Sarkanā māja”

Lība Škrjaba “Maijā”

Mākslinieks V. Irbe dzimis Gulbenes novadā, Beļavā, dzīves līkločos aizklīdis līdz Maskavai un Melnajai jūrai, bet atgriezies un radošo mūžu pavadījis Rīgā. Uzgleznojis vairākus tūkstošu darbu pasteļu tehnikā, profesionāļu vidē joprojām tiek uzskatīts par vienu no latviešu pasteļglezniecības aizsācējiem un lielākajiem meistariem. Noskrandis īpatnis, baskājis, kas par dažiem santīmiem pārdod bildītes – tāds V. Irbe saglabājies tautas kultūras atmiņā. “Ērmīgākais ir jautājums, kāpēc es skrienu basām kājām. Tāpat kā visiem, arī man ir dziņa strādāt kaut ko mājā vai zīmēt. Esmu pārliecināts, ka basām kājām skrienot, darbus padarīšu ārpus mājas ātrāk, un tā varbūt ir mana dzīves laime“, rakstīja par sevi pats mākslinieks.
Konkurss norisinājās 2018. gada vasarā, tajā piedalījās 43 mākslas skolas un vairākas mākslas studijas no Latvijas, Krievijas, Lielbritānijas un Gruzijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 254 darbi, kuri būs skatāmi izstādē Gulbenes Kultūras centrā un Gulbenes Mākslas skolā. Darbus trijās vecuma grupās vērtēja profesionāli mākslinieki un mākslas pedagogi no Latvijas un Gruzijas.

 

Konkursa žūrijas komisija :
1. Ilze Kupča – žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte
2. Vita Jurjāne – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla mākslas skolas profesionālo mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāja, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja
3. Valda Vorza – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore
4. Ilona Brekte – māksliniece
5. Junona Gošadze – māksliniece (Gruzija)
Konkursa darbu izstāde un laureātu apbalvošana notiks Gulbenes Kultūras centrā
2018. gada 19.oktobrī plkst. 15.00.

Paldies visām audzēknēm par ieguldīto darbu! Paldies skolotājai Andai Sproģei par audzēkņu sagatavošanu konkursam! Lepojamies!

 

09/17/18

VECUMNIEKU MĀKSLINIEČU GOTIŅAS SAŅEM ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVU

Jau pasen – pavasarī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas 2.klases audzēkņi piedalījās Ogres tehnikuma organizētajā konkursā “Govju parāde”, izgatavojot mākslas darbus papīra plastikā. Augustā šie darbi līdzās citiem veiksmīgākajiem darbiem viesojās Rīgā  –  pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”.

Abas gotiņas – “Skaistule” un “Sapņotāja” ieguva žūrijas simpātiju balvu un veicināšanas prēmiju – 50 EUR vērtu dāvanu karti, ko izlietosim mācību kabineta materiālās bāzes papildināšanai.

Abi darbi tika izstrādāti pēc Kates Otomeres skicēm, audzēkņiem sadarbojoties grupās. Meitenes strādāja aizrautīgi un ar entuziasmu, jo lielākus objektus tik bieži nenākas veidot.

Paldies audzēkņiem un skolotājai Antrai Gustsonei!

 

09/14/18

AR LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANU UZSĀKAM INICIATĪVU “100 GADU 100 DIENĀS”

Uzsākot  iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi, vecāki un citi interesenti  vienojās kopīgā zibakcijā, nodziedot valsts himnu un inscenējot slaveno Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”, kas ir vienīgā valsts proklamēšanas fakta vizuālā liecība.Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” mērķis ir veicināt patriotismu un bagātināt bērnu un jauniešu Latvijas vēstures zināšanas, izdzīvojot 100 gadus reālās 100 dienās no 13. septembra līdz 21. decembrim

“Tas ir tāds labs laika nogrieznis, ko skolas audzēkņiem būs vieglāk saprast. Tā mēs dienu no dienas piedzīvosim katru Latvijas simtgades gadu. Kā kultūrizglītības iestādei mums ir svarīgi akcentēt ne vien vēsturiskos faktus, bet īpaši notikumus, kas risinājās mūzikā, mākslā, kultūrā. 100 dienu laikā mēs kopā ar audzēkņiem piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki – ar viņu devumu gribam lepoties”, tā iniciatīvas ideju skaidro Vecumnieku Mūzikas un mākslas direktore Iveta Lavrinoviča.

Skolas pedagogi ir aizrautīgi iesaistījušies projektā un plāno, kā bagātināt mācību stundu saturu, pielāgojot to laika posmiem 100 dienu garumā. Tāpat šajā laikā tiks organizēti koncerti, izstādes, kino vakari un citi pasākumi, kas vēl vairāk radīs izpratni par katru Latvijas laikposmu.

Lai 100 dienas informētu par 100 gadu būtiskākajiem faktiem, skolas vestibilā izvietots ziņojumu dēlis, kur katru dienu iepazīties ar svarīgākajiem notikumiem, cilvēkiem, aktualitātēm kultūrā, modi, avīžrakstiem, sludinājumiem, jokiem, spārnotām frāzēm, afišām, plakātiem.  Tāpat septiņus metrus garā laika līnijā, kas izveidota no dēļiem, tiek atzīmēts katrai dienai atbilstošais gads.

“100 gadu 100 dienās” ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu devums audzēkņiem Latvijas valsts simtgadē.

FOTO: Arturs Zuika, FOTO APSTRĀDE: Iveta Bērziņa

09/11/18

“100 GADU 100 DIENĀS” – MOBILIZĒJAMIES 2018.GADAM!

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kolektīvs aicina skolas audzēkņus atbalstīt iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”. Šī projekta ietvaros reālu 100 dienu laikā piedzīvosim 100 Latvijas valsts gadus – piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki. 100 dienu laikā mums būs iespēja daudz iemācīties, uzzināt, piedzīvot un saprast. Rīkosim koncertus, izstādes, kino vakarus un citus notikumus, lai labāk izprastu Latvijas valsts vēsturi.

Pirmais notikums – LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANA!

Lai godam atklātu mūsu 100 gadu/100 dienu ceļojumu, sāksim ar slavenās Viļa Rīdzenieka fotogrāfijas “Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī” inscenēšanu.

LŪDZU IERASTIES UZ FOTOGRAFĒŠANOS SKOLAS ZĀLĒ ŠAJĀ CETURTDIENĀ, 13.SEPTEMBRĪ (1918.GADĀ) PL. 16.00.
LAI VAIRĀK ATGĀDINĀTU VALSTSVĪRUS,
JA IESPĒJAMS, PAŅEMIET LĪDZI ŽAKETI.

Vilis Rīdzenieks “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”

09/6/18

MŪSU BUNDZINIEKI RĪBINA BALTIJAS BUNDZINIEKU SAMITĀ

2018.gada 19.augustā Rīgā jau ceturto reizi norisinājās Baltijas bundzinieku samits, kas ir lielākais šāda veida pasākums visā Ziemeļeiropā, pulcējot vairāk kā 300 bundzinieku no dažādām valstīm.

Samita laikā visas dienas garumā notika dažādas bundziniekiem saistošas aktivitātes, taču kulminācija bija vakara koncerts, kurā visi dalībnieki sinhroni izpildīja dažādus ritmus un dziesmas.

Šajā notikumā piedalījās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles klases divi audzēkņi Patriks Sproģis un Jānis Saule.

Jūnijā abi puikas apmeklēja Andžeja Grauda bungu skolas organizētu nometni, kur cītīgi apguva samita repertuāru, kā arī brīvā un nepiespiestā gaisotnē slīpēja savu virtuozitāti bungu ritmos.

Patriks Sproģis nometni apmeklēja arī augustā, kurai pateicoties viņš ir uzlabojis savu pašvērtējumu, prasmi darboties un muzicēt grupā.

19.augustā Patriks un Jānis devās uz 11.novembra krastmalu Rīgā kopā ar saviem vecākiem. Katram bundziniekam ir vajadzīga komanda, jo pārvietot un uzstādīt bungu komplektu regulāri un lielos attālumos nav joks.

11.novembra krastmalu piepildīja lieli un mazi bundzinieki vecumā no 3 līdz 75 gadiem no Latvijas un ārvalstīm.

Vakara koncerts, kas bija kā kulminācija, pārsteidza ne tikai ar savu spēcīgo vibrāciju, bet arī ar to, ka skatītāji varēja vērot mūsu pašmāju zvaigznes – Ati Ieviņu, Alex, Aiju Andrejevu un citus. Liels lepnums pārņem, zinot, ka Tavs bērns pasākumā muzicē kopā ar tik izcilām personībām.

Vakaru iekrāsoja arī no Amerikas, Ungārijas un Polijas pasaules slavu ieguvušie bundzinieki.

Visa Rīga un skatītāju sirdis un dvēseles tika ievibrētas.
Lepnums arī par mūsu novada puikām!

Samits tika iekļauts “Latvija 100” pasākumu programmas kalendārā, ieskandinot Latvijas dzimšanas dienu skaļāk kā citur un rosinot vēl lielāku sabiedrības interesi.

LTV1 sižets par samitu – http://ejuz.lv/bungusamits

Patrika Sproģa mamma Anda Sproģe

09/5/18

VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ MĀCĀS REKORDLIELS AUDZĒKŅU SKAITS – 200

Ar itāliskās noskaņās veidotu pedagogu koncertu un mākslinieces Ingas Pērkons dienvidu ainavu izstādi “Va bene” (kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē “labi”)  tika atklāts jaunais mācību gads Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.

Šogad skolā mācīsies rekordliels audzēkņu skaits – teju 200. Tik daudz audzēkņu skolas pastāvēšanas laikā vēl nav mācījušies. Profesionālajā ievirzē šajā mācību gadā mācības uzsāka 160 mūziķu un mākslinieku, bet sagatavošanas klasēs – 38.

Svinīgajā mācību gada atklāšanas pasākumā īpašs prieks bija sveikt 40 audzēkņus, kas šogad pirmo reizi vērs Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas durvis. Mūzikas programmā šogad visvairāk audzēkņu izvēlējušies apgūt klavierspēli un vijoļspēli. Arī čellu par savu instrumentu šogad izvēlējušies daudzi un visās citāts programmās audzēkņu skaits ir pietiekošs.

Uzsākot jauno mācību gadu, divi pedagogi – vijoļspēles skolotāja Dace Rozenberga un čella spēles skolotājs Mareks Radzēvičs – saņēma novada domes apbalvojumu par pašaizliedzīgu darbu un skolas un novada vārda popularizēšanu. Ar savu aktīvo muzicēšanu dažādos novada pasākumos Mareks ir aizrāvis daudzus Vecumnieku ļaudis. Tādējādi viņš arī popularizē savu instrumentu un jaunajā paaudzē rada interesi par čella spēli.

“Katrā bērnā izkopt viņa talantu – atklāt, noticēt, spodrināt, mudināt strādāt, strādāt daudz un beigu beigās – pašam būt lepnam. Tā mēs izjūtam savu misiju”, pārdomās dalās skolas direktore Iveta Lavrinoviča. “Īpašs prieks ir par tiem audzēkņiem, kas pēc skolas absolvēšanas neaizmirst otas un krāsas, nepamet instrumentus un turpina muzicēt savam priekam.  Bet par tiem četriem absolventiem, kas šogad iestājušies mūzikas un mākslas vidusskolās, esmu patiešām priecīga”, tā I.Lavrinoviča.

Pirmais mācību pusgads Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā tiks aizvadīts Latvijas valsts simtgades zīmē. Esam iecerējuši īstenot projektu “100 gadu 100 dienās”. No 13.septembra līdz 21.decembrim katru dienu piedzīvosim vienu Latvijas valsts pastāvēšanas gadu. Tā visi kopā izdzīvosim brīvvalsts laiku, Ulmaņlaikus, Latvijas okupācijas gadus, karu, perestroiku, atdzimšanu un pavisam nesenus vēstures notikumus. Lai bērnos un jauniešos radītu izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, kā arī par svarīgāko mākslā un mūzikā, projekts “100 gadu 100 dienās” tiks integrēts arī mācību procesā – gan mācoties par aktuālajiem autoriem, gan atskaņojot katram laikam atbilstošu mūziku, tiks veidotas tematiskas izstādes, koncerti, filmu vakari. Daudzi no pasākumiem būs publiski, tāpēc aicinu laiku pa laikam iegriezties Mūzikas un mākslas skolā, lai paceļotu laikā. Laikā, kurā Latvijas valsts un mēs paši esam auguši un veidojušies.

Tāpat aicinu līdz novembrim izmantot iespēju un skolas zālē aplūkot saulainās Itālijas, Francijas un Melnkalnes ainavas Ingas Pērkons izstādē “Va bene”.

FOTO: Adrians Pavārs