09/25/18

LATVIJA. SĀKUMS.

Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” ietvaros, šonedēļ – 27. septembrī, pulksten 18 – aicinām audzēkņus un citus interesentus uz muzikāli izglītojošu pasākumu “LATVIJA. SĀKUMS”. Tās būs muzikālas sarunas, neformāli poētiska lekcija par kultūru jaunizveidotajā valstī. Vecumnieku muzeja vadītājas Ritas Kovalas stāstījums uzskicēs vēsturisko ainu – kāda bija nesen dibinātā valsts? Kas notika Latvijā un Vecumniekos? Un protams – kā jau mūzikas skolā – skanēs mūzika! Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi atskaņos XX gadsimta 20. – 30. gadu  populāro mūziku.

Tiekamies 27. septembrī, pulksten 18, skolas zālē!

09/20/18

MĀKSLAS PROGRAMMAS AUDZĒKNEI VENDIJAI GRIENVALDEI 1.VIETA STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ!

   Ir noslēdzies Starptautiskais vizuālās mākslas  pasteļgleznojumu konkurss “Tu esi PUTNS. IRBĪTE” , kurā jaunie mākslinieki iedvesmojās no pavisam īpaša, leģendāra un neatkārtojama mākslinieka Voldemāra Irbes (1893 -1944) darbiem.  Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola konkursam iesūtīja 3 audzēkņu darbus – Lības Škrjabas “Maijā”, Gundegas Zaķes “Sarkanā māja” un Vendijas Grienvaldes “Saulainā dienā”. AR LEPNUMU ZIŅOJAM, KA SAVĀ VECUMA GRUPĀ VENDIJA SAŅĒMUSI 1. VIETU!

1. VIETA. Vendija Grienvalde (8.gadi) “Saulainā dienā”.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi V. Irbes daiļradi un biogrāfiju pētījuši padziļināti. Mācību gada noslēgumā audzēkņi pat izveidoja komiksu par Irbītes dzīvi un māksliniecisko darbību, tāpat skolā bija izveidota sauso pasteļu darbu izstāde, kas arī tapa V. Irbes darbu iespaidā.

Gundega Zaķe “Sarkanā māja”

Lība Škrjaba “Maijā”

Mākslinieks V. Irbe dzimis Gulbenes novadā, Beļavā, dzīves līkločos aizklīdis līdz Maskavai un Melnajai jūrai, bet atgriezies un radošo mūžu pavadījis Rīgā. Uzgleznojis vairākus tūkstošu darbu pasteļu tehnikā, profesionāļu vidē joprojām tiek uzskatīts par vienu no latviešu pasteļglezniecības aizsācējiem un lielākajiem meistariem. Noskrandis īpatnis, baskājis, kas par dažiem santīmiem pārdod bildītes – tāds V. Irbe saglabājies tautas kultūras atmiņā. “Ērmīgākais ir jautājums, kāpēc es skrienu basām kājām. Tāpat kā visiem, arī man ir dziņa strādāt kaut ko mājā vai zīmēt. Esmu pārliecināts, ka basām kājām skrienot, darbus padarīšu ārpus mājas ātrāk, un tā varbūt ir mana dzīves laime“, rakstīja par sevi pats mākslinieks.
Konkurss norisinājās 2018. gada vasarā, tajā piedalījās 43 mākslas skolas un vairākas mākslas studijas no Latvijas, Krievijas, Lielbritānijas un Gruzijas. Vērtēšanai tika iesūtīti 254 darbi, kuri būs skatāmi izstādē Gulbenes Kultūras centrā un Gulbenes Mākslas skolā. Darbus trijās vecuma grupās vērtēja profesionāli mākslinieki un mākslas pedagogi no Latvijas un Gruzijas.

 

Konkursa žūrijas komisija :
1. Ilze Kupča – žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte
2. Vita Jurjāne – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla mākslas skolas profesionālo mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāja, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja
3. Valda Vorza – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore
4. Ilona Brekte – māksliniece
5. Junona Gošadze – māksliniece (Gruzija)
Konkursa darbu izstāde un laureātu apbalvošana notiks Gulbenes Kultūras centrā
2018. gada 19.oktobrī plkst. 15.00.

Paldies visām audzēknēm par ieguldīto darbu! Paldies skolotājai Andai Sproģei par audzēkņu sagatavošanu konkursam! Lepojamies!

 

09/17/18

VECUMNIEKU MĀKSLINIEČU GOTIŅAS SAŅEM ŽŪRIJAS SIMPĀTIJU BALVU

Jau pasen – pavasarī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas 2.klases audzēkņi piedalījās Ogres tehnikuma organizētajā konkursā “Govju parāde”, izgatavojot mākslas darbus papīra plastikā. Augustā šie darbi līdzās citiem veiksmīgākajiem darbiem viesojās Rīgā  –  pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”.

Abas gotiņas – “Skaistule” un “Sapņotāja” ieguva žūrijas simpātiju balvu un veicināšanas prēmiju – 50 EUR vērtu dāvanu karti, ko izlietosim mācību kabineta materiālās bāzes papildināšanai.

Abi darbi tika izstrādāti pēc Kates Otomeres skicēm, audzēkņiem sadarbojoties grupās. Meitenes strādāja aizrautīgi un ar entuziasmu, jo lielākus objektus tik bieži nenākas veidot.

Paldies audzēkņiem un skolotājai Antrai Gustsonei!

 

09/14/18

AR LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANU UZSĀKAM INICIATĪVU “100 GADU 100 DIENĀS”

Uzsākot  iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi, vecāki un citi interesenti  vienojās kopīgā zibakcijā, nodziedot valsts himnu un inscenējot slaveno Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”, kas ir vienīgā valsts proklamēšanas fakta vizuālā liecība.Iniciatīvas “100 gadu 100 dienās” mērķis ir veicināt patriotismu un bagātināt bērnu un jauniešu Latvijas vēstures zināšanas, izdzīvojot 100 gadus reālās 100 dienās no 13. septembra līdz 21. decembrim

“Tas ir tāds labs laika nogrieznis, ko skolas audzēkņiem būs vieglāk saprast. Tā mēs dienu no dienas piedzīvosim katru Latvijas simtgades gadu. Kā kultūrizglītības iestādei mums ir svarīgi akcentēt ne vien vēsturiskos faktus, bet īpaši notikumus, kas risinājās mūzikā, mākslā, kultūrā. 100 dienu laikā mēs kopā ar audzēkņiem piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki – ar viņu devumu gribam lepoties”, tā iniciatīvas ideju skaidro Vecumnieku Mūzikas un mākslas direktore Iveta Lavrinoviča.

Skolas pedagogi ir aizrautīgi iesaistījušies projektā un plāno, kā bagātināt mācību stundu saturu, pielāgojot to laika posmiem 100 dienu garumā. Tāpat šajā laikā tiks organizēti koncerti, izstādes, kino vakari un citi pasākumi, kas vēl vairāk radīs izpratni par katru Latvijas laikposmu.

Lai 100 dienas informētu par 100 gadu būtiskākajiem faktiem, skolas vestibilā izvietots ziņojumu dēlis, kur katru dienu iepazīties ar svarīgākajiem notikumiem, cilvēkiem, aktualitātēm kultūrā, modi, avīžrakstiem, sludinājumiem, jokiem, spārnotām frāzēm, afišām, plakātiem.  Tāpat septiņus metrus garā laika līnijā, kas izveidota no dēļiem, tiek atzīmēts katrai dienai atbilstošais gads.

“100 gadu 100 dienās” ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu devums audzēkņiem Latvijas valsts simtgadē.

FOTO: Arturs Zuika, FOTO APSTRĀDE: Iveta Bērziņa

09/11/18

“100 GADU 100 DIENĀS” – MOBILIZĒJAMIES 2018.GADAM!

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kolektīvs aicina skolas audzēkņus atbalstīt iniciatīvu “100 gadu 100 dienās”. Šī projekta ietvaros reālu 100 dienu laikā piedzīvosim 100 Latvijas valsts gadus – piedalīsimies valsts proklamēšanā, izdzīvosim Brīvības cīņas un brīvvalsts laiku, tad Ulmaņlaiku un valsts okupāciju, 50 padomju laika dienas, perestroiku un tad atkal Atmodu un valsts atdzimšanu. Visos šajos laika posmos Latvijā strādāja un savus darbus radīja gan mūziķi, gan mākslinieki, gan citi kultūras darbinieki. 100 dienu laikā mums būs iespēja daudz iemācīties, uzzināt, piedzīvot un saprast. Rīkosim koncertus, izstādes, kino vakarus un citus notikumus, lai labāk izprastu Latvijas valsts vēsturi.

Pirmais notikums – LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANA!

Lai godam atklātu mūsu 100 gadu/100 dienu ceļojumu, sāksim ar slavenās Viļa Rīdzenieka fotogrāfijas “Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī” inscenēšanu.

LŪDZU IERASTIES UZ FOTOGRAFĒŠANOS SKOLAS ZĀLĒ ŠAJĀ CETURTDIENĀ, 13.SEPTEMBRĪ (1918.GADĀ) PL. 16.00.
LAI VAIRĀK ATGĀDINĀTU VALSTSVĪRUS,
JA IESPĒJAMS, PAŅEMIET LĪDZI ŽAKETI.

Vilis Rīdzenieks “Latvijas Republikas pasludināšana 1918.gada 18.novembrī”